Politiestaat? – do 16 okt. 2003

Op de agenda van Algemene Zaken, de commissie die zich voornamelijk bezighoudt met veiligheid, stonden een aantal opzienbare punten. Allereerst de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zijn plaatselijke regels waarin staat welke dingen wel en niet mogen. En die regeltjes worden flink aangescherpt: zo komt er een strenger samenscholingsverbod, waarmee de burgemeester gebieden kan aanwijzen waar het verboden wordt met groepen van meer dan vier mensen bij elkaar te staan. Ook krijgt de burgemeester de bevoegdheid om mensen te verbieden nog langer in een bepaalde buurt te komen. Ten derde wil de burgemeester gebieden gaan aanwijzen waar de politie preventief gaat fouilleren: iedereen die zich in het gebied bevindt kan worden gefouilleerd, of ze nu ergens van verdacht worden of niet.

Een tweede punt was een brief, waarin stond dat de wethouders wilden bekijken of het mogelijk is om hele gezinnen uit het huis te zetten omdat één van hun kinderen overlast veroorzaakt. Belachelijk, als je het mij vraagt. Het kan toch niet zo zijn dat een heel gezin gestraft wordt omdat één van de kinderen kattekwaad uithaalt. Als iemand crimineel is, dan is er maar één plaats waar je die persoon naar toe kunt verhuizen en dat is de gevangenis (via de rechter). De rest van het gezin mag je niet voor straffen.

Nu wil de gemeente al deze keiharde maatregelen doorvoeren omdat er overlast is van jongeren in en rond de Hendrik Berlagestraat (zie web-log wo 1 okt. 2003). Dat is nogal sterk: ten eerste is het de schuld van de overheid zelf dat het in die buurt ooit zover gekomen is: er is bezuinigd op buurthuizen, er is bezuinigd op welzijnswerk en er is zelfs bezuinigd op de politie. De laatste tijd zijn een aantal van die bezuinigingen weer teruggedraaid. Ook in de Geeren (waar de Hendrik Berlagestraat ligt) is de wijkagent weer teruggekeerd, zijn de laatste tijd weer allerlei welzijnsprojecten aan de gang die positieve resultaten boeken. Daarnaast zijn de jongeren die overlast veroorzaken best aanspreekbaar. We moeten dus niet doen alsof we met één of andere criminele ghetto te maken hebben.

Het is mode om te roepen dat we ‘keihard moeten optreden’. Maar met keihard optreden los je de achterliggende problemen niet op. Zeker in kwetsbare wijken moet je investeren in de buurt en in de mensen. Zolang dat niet gebeurt kan je de ene generatie na de andere afschrijven en zul je ook niets bereiken op het vlak van integratie. De jongeren in de buurt spreken perfect Nederlands en voelen zich thuis in Nederland. Gewoon geïntegreerd dus. Als wij ze uitmaken voor crimineel dan zullen ze snel vervreemden. En die kant zijn we dus hard aan het opgaan als politiek. Weg integratie.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *