Rustige week – vr 24 okt. 2003

Het was voor de rest een redelijk rustige week. Geen commissievergaderingen, wel twee werk-ochtenden met de fractie, traditioneel op woensdag en vrijdag. Ik geloof dat we vooral voorbereidend werk voor de raadsvergadering van 30 oktober hebben gedaan, met als belangrijkste punt onze interpellatie over de nevenfuncties van de gemeentesecretaris (zie web-log wo 16 okt. 2003 en vr 18 okt. 2003). De secretaris heeft inmiddels zijn nevenfunctie als commissaris bij bouwbedrijf BVR in Roosendaal opgezegd, omdat een meerderheid van de partijen, wij voorop, vond dat de twee functies niet te combineren zijn. Wij blijven onze interpellatie houden: we vragen ons immers nog steeds af hoe het college ooit toestemming heeft kunnen geven voor een nevenfunctie van de gemeentesecretaris die haaks staat op de belangen van de gemeente Breda.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *