Ledenvergadering – ma 8 dec. 2003

De Bredase afdeling van GroenLinks heeft dit jaar al een heleboel ledenvergaderingen gehad. Dat kwam vooral omdat we sinds de gemeenteraadsverkiezingen geen afdelingsbestuur meet hadden. Maar daar komt nu verandering in. Op de vergadering van maandag is een nieuw bestuur aangetreden. Het is weliswaar een tijdelijk bestuur, met als hoofddoel het vinden van kandidaten voor een permanent bestuur, maar desondanks een grote stap vooruit.

Behalve de benoeming van het interim-bestuur kwamen ook de speerpunten van de fractie voor de komende tijd aan de orde. Eén daarvan is de nieuwe Wet Werk en Bijstand (zie web-log ma 17 nov. 2003 en di 2 dec. 2003). Pas sinds deze maand heb ik ook sociale zaken in mijn portefeuille gekregen en meteen mocht ik de standpunten van de fractie al verdedigen in de ledenvergadering. En da’s een taaie opdracht, want onze achterban is erg kritisch, als het gaat om Sociale Zaken. En het wordt pas echt taai als je je ook nog eens bedenkt dat twee van onze leden experts zijn op dit gebied, omdat ze in het dagelijkse leven, als ambtenaar in plaatsen buiten Breda, dagelijks met deze nieuwe wet te maken hebben. De wind van voren, zoals je je wellicht kunt voorstellen, maar ik heb me redelijk staande kunnen houden, al zeg ik het zelf.

Zoals je wellicht ook wel zult begrijpen eindigt zo’n pittige (maar ook leuke) vergadering in de Kroeg. Tot sluit deze keer.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *