Burgemeestersbenoeming – ma 12 jan. 2004

Om vier uur ’s middags hadden we een wel heel bijzondere raadsvergadering. De burgemeester van Breda neemt volgend jaar ontslag en dus moet er een nieuwe buirgemeester benoemd worden. In deze heel speciale raadsvergadering werd de profielschets (zeg maar de eisen waaraan de sollicitanten moeten voldoen) voor de nieuwe burgemeester vastgesteld en werd deze aangeboden aan commissaris van de koningin, mevrouw Maij-Wegge. Nu is dit allemaal formeel gedoe, want tevoren is die profielschets allang door iedereen gezien, becommentariëerd en waar nodig aangepast, om maar te zorgen dat heel de raad het profiel unaniem kan vaststellen.

Tot grote spijt van GroenLinks werd niet in de profielschets opgenomen dat de voorkeur uitging naar een vrouw. CDA en VVD waren daar om onbekende redenen absoluut geen voorstander van. In de mondelinge bijdrage heeft Rian Remie, die overigens ook in de vertrouwenscommissie zit die straks de kandidaten moet ‘interviewen’, namens ons nogmaals gezegd dat GroenLinks wel graag een vrouw benoemd zou willen zien. En grappig: Commissaris Maij-Wegge vond dat ook en stak dat niet onder stoelen of banken. Werd de CDA-fractie weer door iemand uit haar eigen geledingen op haar nummer gezet. Goed zo Maij!

Die avond hadden we ook nog fractievergadering. De resultaten van een enquête onder onze leden over de Wet Werk en Bijstand werden geïnventariseerd.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *