Poll – zo 29 febr. 2004

Ik heb de poll maar afgesloten. De vraag was naar aanleiding van een boos CDA dat een humorvol betoog met betrekking tot illegale bomenkap door paters niet kon waarderen. Er zaten wat regigieuze kwinkslagen in mijn verhandeling (zie ook web-log do 29 jan. 2004. Hieronder de eindresultaten.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *