Twee vergaderingen – ma 17 mei 2004

Overdag op z’n elvendertigste enige vorderingen gemaakt met het versjouwen van Breda Barst-decorstukken naar de kelders van De Nieuwe Veste. Door het fijne weer voelden we ons echter moreel verplicht ook regelmatig in de zon te zitten en dat deden we onder meer tijdens de lunch, bestaande uit enkele stukken vlees, gebraden op een barbecue op het (platte) dak van de school.

Met mijn smerige werkkleding ging ik om 19.00 uur naar de evaluatievergadering van de Dag van de Arbeid. Maar, op Carin na kwam niemand opdagen. Dus zijn wij ook maar snel uit elkaar gegaan (Carin naar een terras waar haar vriend op haar zat te wachten, ik naar huis om snel een schoon pak aan te trekken). Om 20.00 uur was ik terug op het Stadhuis. Niet voor de wekelijkse fractievergadering, maar voor een vergadering met onze leden. Alvast voor de kadernota. Dat is de jaarlijkse nota waarin in hoofdlijnen het beleid voor het volgende jaar, dus 2005, wordt neergeschreven. Het was een intensieve bijeenkomst, voornamelijk over Volkshuisvesting, met veel verschillende meningen. Maar ook leerzaam. We willen vaker op deze manier met de leden van GroenLinks van gedachten wisselen over belangrijke thema’s. Interne partijdemocratie noemen we dat. Daar kunnen sommige andere fracties nog wat van leren.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *