Kadernota – vr 28 mei 2004

De kadernota is de jaarlijkse voorjaarsnota waarin de financiële kaders voor 2005 uiteengezet worden. Het is daarna aan de raad om te bepalen hoe het geld in dat jaar besteed moet gaan worden. Wanneer de raad dat gedaan heeft, wordt dat allemaal vertaald in een begroting. Die komt in het najaar aan de orde.

De kadernota wordt in twee vergaderingen behandeld. Een eerste, opiniërende vergadering op 10 juni (de burgemeester heeft gemeend deze vergadering samen te moeten laten vallen met de Europese Verkiezingen). Daarna worden op 17 juni de beslissingen genomen. De eerste reactie van de politieke partijen worden vooraf schriftelijk uitgewisseld, zodat de verschillende partijen beter op elkaar in kunnen gaan.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *