En garde – ma 23 aug. 2004

Ik ben soms nogal chaotisch. Teruggekomen van vakantie moet ik onder meer de auto uitmesten, alle spullen opbergen, de was doen, de kranten van de afgelopen weken lezen, de post doornemen, e-mail checken, weblog bijwerken en wat dies meer zij. In plaats van dit één voor één te doen, doe ik dit allemaal door elkaar. Dat is weliswaar minder efficiënt, maar tegelijk ook minder saai.

Zo kwam ik een envelop tegen met de mededeling dat door gebrek aan tijd de eerste vergadering ECG (gemakshalve, de commissie Economie, Cultuur en Grond, geweldige combinatie!) in September niet door kon gaan. De voorstellen die eigenlijk in die commissie zouden worden besproken, werden dus meteen in de raad behandeld. Daaronder een voorstel om geld te voteren voor de glazen overkapping (inclusief kantoorpand) van het laatste restant van de Bredase vestingwerken. Dat plan is op zijn minst omstreden en dus moet, wat mij betreft, een gedegen discussie in de commissie ECG plaatsvinden. Aanschouw derhalve mijn eerste politieke daad in het nieuwe seizoen:

Aan de voorzitter van de commissie ECG,
Mevr. A. Kokx
p/a Raadsgriffie, Dhr. J. Koevoets

Gisteren teruggekeerd van vakantie lees ik de brief dd. 19 augustus betreffende het niet door laten gaan van de vergadering van de commissie ECG. Aanvankelijk was hier een werkbezoek gepland, welke is afgelast ten einde raadsleden de gelegenheid te geven naar de G26-jaarconferentie te gaan. De drie voorliggende voorstellen voor de raad van 29 september zullen derhalve niet in commissieverband behandeld kunnen worden.

Bij ondergetekende leeft echter de behoefte om over het eerste van deze drie voorstellen, zeker gelet op het standpunt van de RvdM wèl in commissieverband te bespreken. Zeker nu het vergaderschema van de raad danig is versoberd, zal het niet moeilijk moeten zijn om in de maand september een datum te vinden waarop deze vergadering bijeen geroepen kan worden, desnoods voorafgaande aan een andere commissievergadering. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, wil ik voorstellen het besluit, zo mogelijk, te agenderen voor de eerstvolgende commissie- en raadsvergadering na september.

Met vriendelijke groet,

Selçuk Akinci

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *