On Tour – wo 23 febr. 2005

Een drukke, geheel politieke dag, te beginnen bij de werkvergadering van de fractie. Veel besproken en gedaan. Klokke twaalven volgde het beoordelingsgesprek met onze stagiair Martijn. Hij kreeg uiteindelijk een ruime voldoende.

Volgde om twee uur de presentatie van het jaarprogramma van ‘De Ontdekking’. De Ontdekking is een cultuureducatief project voor de basisscholen. Dat betekent, in normaal Nederlands, dat aan basisscholen een pakket aan activiteiten wordt aangeboden die met kunst en cultuur te maken hebben. En hoewel ik altijd al vreselijk groot voorstander dan De Ontdekking geweest ben, wist ik nooit hoe het programma er exact uitzag. Dat weet ik nu dus wel en ik was er erg tevreden over.

Daarna naar poppodium MeZZ gegaan. Het bestuur had de cultuurspecialisten van de fracties uitgenodigd voor een gesprek over de financiële situatie bij het poppodium. Kort gezegd komt het erop neer dat het podium structureel te weinig subsidie krijgt om aan haat culturele doelstellingen te voldoen. Wel lullig dat de coalitiepartijen collectief hadden besloten niet op de uitnodiging in te gaan, omdat zij vonden dat dat een probleem was wat de wethouder maar moest oplossen. En ik snap ook wel dat raadsleden niet direct een extra subsidie willen toezeggen (daarvoor weten we op dit moment nog te weinig en mochten de horeca-openingstijden in Breda binnenkort verruimd worden, wat erg waarschijnlijk is, kan MeZZ haar podium ook winstgevender exploiteren), maar dat betekent niet dat je je niet door het MeZZ-bestuur kunt laten informeren over de situatie. Goed, de coalitiepartijen hadden afgezegd, de rest van de oppositie had besloten zich daarbij aan te melden en ik was dus in mijn eentje in MeZZ. En laat ik nu toch al weten hoe de vork in de steel zat, omdat de bestuursvoorzitter me al eerde, tijdens een toevallige ontmoeting aan de bar, had bijgepraat over de financiën

Tot slot de commissievergadering ECG, waar de wethouder tot mijn grote verbazing (dus vast van te voren afgesproken met de collegepartijen) zelf begon met een verhandeling over diezelfde MeZZ, met als conclusie dat de exploitatie met de huidige subsidie simpelweg niet sluitend kan zijn. Met volgens hem vier opties: de tent verpatsen (en dus het einde van de culturele programmering), het aantal culturele activiteiten terugschroeven of de subsidie structureel verhogen. Hij liet ook al weten dat de eerste twee oplossingen wat hem betreft geen optie waren en dat de raad hem zou moeten vastbinden om die erdoor te krijgen (dat is bijna dreigen met opstappen). Ofwel: de MeZZ krijgt straks extra subsidie.

Stond er verder nog op de agenda: het vernieuwde horeca-beleid. Goed stuk, maar over een aantal belangrijke zaken stond er niets in, zoals de al jarenlange discriminatie van mensen met een kleurtje en het beleid van de sluitingstijden. En daarmee was het stuk wat mij betreft incompleet.

Het tweede agendapunt was het bespreken van een notitie met de titel Het Bredase Medialandschap. Dat Bredase Medialandschap bleek in het stuk zelf niets meer te zijn dan de door de gemeente gesubsidiëerde lokale publieke omroep. Centrale vraag leek tijdens de commissie in hoeverre de lokale overheid zich mag bemoeien met de programmering van de lokale omroep. Mijn antwoord is simpel: niet. Hooguit mag als voorwaarde voor de subsidie een minimum eis gesteld worden aan de aantallen uren televisie en radio. Ook het hebben van een redactiestatuut dat de onafhankelijkheid van de redactie garandeert kan zo’n eis zijn, maar daar zal het toch echt bij moeten blijven. Frans Jackson van de PvdA dacht daar heel anders over. Juridisch is het mogelijk invloed uit te oefenen en dat moeten we dus ook maar doen, leek de conclusie van zijn betoog. En wanneer socialisten controle willen gaan uitoefenen op de media, gaat het bij mij altijd een beetje jeuken.

“Maar ik wil weten of U mij verantwoordelijk houdt voor eventuele politieke uitspraken op de publieke omroep”, jammerde wethouder Adank. Nee natuurlijk niet, was mijn reactie, hoe kunt U nu verantwoordelijk zijn voor de uitlatingen van of op een onafhankelijk radio- en televisiestation. Hij had het kennelijk niet begrepen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *