Bomen – ma 31 okt. 2005

De Milieu Effect Rapportage Teteringen is nog maar net vrijgegeven voor inspraak en het college van B&W heeft besloten al vast te beginnen aan de reconstructie van de Oosterhoutseweg in Teteringen. Veel mensen zullen blij zijn dat het pokdalige asfalt wordt vernieuwd. Helaas moeten daar ook 82 honderdjaar oude bomen voor wijken.

De hele kwestie ligt nogal moeilijk. De reconstructie van deze weg gaat gepaard met de aanleg van mooie, vrijliggende fietspaden en een vrije busbaan voor de realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Het is inmiddels gebleken dat wanneer de kwaliteit en de frekwentie van het OV toeneemt, mensen er meer gebruik van zullen maken. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar wij voor waren. Reden voor mijn voorgangers in de fractie om destijds, op een onbewaakt ogenblik, voor de reconstructie van de Oosterhoutseweg te stemmen. Nu de rode stippen op de prachtige te kappen bomen staan, is het behoorlijk slikken.

Vanochtend verzamelden we ons op de Oosterhoutseweg. Maar de gemeentelijke houthakkers kwamen niet. Al wel was duidelijk geworden dat een juridische procedure de bomen niet meer kon redden. En later bleek dat er ook politiek geen meerderheid was te krijgen om de zaak op zijn minst nog even te laten bekijken. Alleen de oppositiepartijen waren bereid om te zoeken naar alternatieven, waarbij minder of geen bomen zouden sneuvelen.

’s Avonds voorafgaande aan de fractievergadering in Buurthuis de Scheldestraat in de wijk Westeinde geweest. Het Westeinde is een heerlijke volksbuurt waar de mensen geen blad voor de mond nemen. Helaas is het soms ook een buurt waar dingen gebeuren die niet helemaal door de beugel kunnen. Door onenigheid tussen de buurt en het buurthuisbeheer ging deze zomer het buurthuis ineens dicht. Sinds vorige week is het buurthuis weer open. Op deze maandagavond was de burgemeester er om tekst en uitleg te geven en vooral om van de buurt te horen wat hun problemen zijn.

De microfoon voor de buurtbewoners bleek niet nodig. (Ik kwêk uit m’n eige wel ‘ard genoeg). En even liepen de emoties hoog op, toen een moeder van één van de jongeren die een tijdelijk lokaalverbod had gekregen, de burgemeester ter verantwoording riep. Burgemeester Peter van der Velden loste het prachtig op: “laat ik daar straks met U alleen verder over praten. En ik ben ook bereid om het aan de jongens uit te leggen, maar niet hier.” Los van het soms wat afstandelijke taalgebruik van onze nieuwe Burgemeester weet hij de sfeer op dit soort bijeenkomsten feilloos aan te voelen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *