Bavel – ma 13 febr. 2006

Het stond in de krant, dus het zal wel waar zijn. Tijdens het debat over de dorpen, zou ik gezegd hebben dat de bewoners van de dorpen die bittere pil nu maar eens moesten slikken. En hoewel ik die woorden volgens mij nooit letterlijk zo heb uitgesproken, was de strekking van mijn verhaal wel van dien aard. Want hoe graag iedereen het ook zou willen, die annexatie zal echt niet teruggedraaid worden.

Ik maakte de opmerking naar aanleiding van een vraag over de voorzieningen in de dorpen. Daar is inderdaad minder geld voor dan voorheen. Dat komt omdat na de herindeling de regels in heel de gemeente opnieuw zijn vastgesteld. daarbij is gekozen de dorpen hetzelfde te behandelen als de wijken van de stad. Terecht natuurlijk, want Breda Noord (om maar een voorbeeld te noemen) mag natuurlijk niet achtergesteld worden op, ik noem weer maar wat, Prinsenbeek.

Dat wil niet zeggen dat de dorpen niet wat extra aandacht nodig hebben. Want de sociale structuur, de verhoudingen, de gemeenschapszin in een dorp is anders dan in een stadswijk. Maar daar is in het huidige accommodatiebeleid volgens mij ook voldoende ruimte voor. De vraag is alleen of de huidige collegepartijen die ruimte ook ten volle benutten.

En aangezien GroenLinks nog de enige partij is die serieuze mogelijkheden ziet om het aantal woningen dat in Teteringen gebouwd gaat worden, naar beneden bij te stellen (1500 i.p.v. bijna 3000), en ook de enige partij met serieuze alternatieven voor de vele geplande bedrijventerreinen (waaronder 90 ha in Bavel), denk ik dat de dorpen met een keuze voor GroenLinks helemaal niet zo slecht af zijn.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *