Fractievoorzitters – do 9 mrt. 2006

De verkiezingen zijn geweest. Tijd om weer gewoon aan de slag te gaan. Althans, bijna. Voor de nieuwe periode van vier jaar raadslidmaatschap moeten tal van formulieren worden ingevuld. En voor de procedureafspraken was er deze avond al meteen een fractievoorzittersoverleg gepland. Met deels nieuwe fractievoorzitters.

Het fractievoorzittersoverleg besloot over het voorzitterschap van de diverse raadscommissies die tot de vorming van een nieuw college blijven bestaan. Daarna zal de verdeling van de commissies waarschijnlijk veranderen. Die is nu vaak nog volstrekt onlogisch: zo zijn de onderwerpen Economische Zaken, Cultuur en Grondbedrijf nu samengevoegd in dezelfde commissie. Dat terwijl Economie een volstrekt ander specialisme is dan bijvoorbeeld cultuur. Als de onderhandelingen zijn afgerond en de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd, zal ook een nieuwe en hopelijk logischer commissie-indeling in werking treden.

Een ander onderwerp was de placering. Dat is een duur woord voor de nieuwe plekken van de nieuwe raadsleden. Zo verhuist de PvdA, die ineens de grootste partij is geworden, van de derde naar de eerste rij. Het CDA moet samen met de VVD nu op de tweede rij zitten. De overgebleven plekken op de ringen werden ingevuld met de kleinere partijen. Die verdeling viel voor GroenLinks niet zo gunstig uit, aangezien wij nu op een ooit in alle haast gefabriceerde derde ring komen te zitten.

Toen vier jaar geleden het dualisme werd ingevoerd, maakten de wethouders geen deel meer uit van de raad. Omdat in de periode daarvoor de wethouders tevens raadslid waren, had de Bredase raadszaal geen 39, maar slechts 34 plaatsen. De wethouders zaten achter een apart tafeltje. Met de invoering van het dualisme zijn in allerijl ergens achterin de raadzaal nog enkele plekken bijgemaakt, om in totaal aan de benodigde 39 zetels te komen. Ideaal is die opstelling nooit geweest en er waren dan ook al lang plannen om de raadzaal opnieuw in te richten. Om allerlei redenen is dat nooit gebeurd.

Het was voor ons reden om maar weer eens te pleiten voor een nieuwe inrichting van de raad. En de rest van de partijen was het daarmee eens. En zo krijgt ook Breda, vier jaar te laat, eindelijk een raadzaal die op een moderne, dualistische manier is ingericht. We hopen aan het eind van deze zomer de resultaten al te mogen zien.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *