Crisis (2) – zo 2 apr. 2006

Het is bijna drie uur ’s nachts en heb de hele tijd zitten denken aan de consequenties van wat er vandaag is gebeurd. Waar staan we nu, waar staan we over iets meer dan elf uur, wanneer het Partijbestuur in spoedzitting bijeenkomt.

Het is duidelijk dat er een conflict is tussen de partijraad van GroenLinks en het Partijbestuur, waar ik in zat. Reden is de bizarre beslissing van de Partijraad om het royement van Sam Pormes terug te draaien. Er zijn wel eens vaker meningsverschillen, maar hier gaat het om een majeure kwestie.

Het bestuur kan bijna niet anders dan hier de uiterste consequentie aan verbinden, namelijk opstappen. Ook minstens twee leden van de Eerste Kamerfractie maken, zo gaat het gerucht, op dit moment dezelfde afweging. Wat mij betreft kunnen zij aanblijven. Zij zijn niet verantwoordelijk voor hetgeen is gebeurd, dat is het partijbestuur.

Tegelijk ben ik er van overtuigd dat de Partijraad in deze kwestie niet de mening van de leden vertegenwoordigd. Daarnaast berust hun argumentatie om het royement terug te draaien op een opeenvolging van verkeerde inzichten en argumentaties. Een congres zou zich over de zaak moeten uitspreken. Maar dat lijkt procudereel, zover ik nu kan overzien, niet mogelijk.

En ondertussen zit Partijvoorzitter Herman Meijer waarschijnlijk thuis te tobben en zich af te vragen of hij dingen anders had moeten doen. Als als…, da’s verbrande turf. Maar daar denk je op zo’n moment niet aan.

Het is iets voor drie, ik zie nog geen antwoorden. Wachtend op de briljante ingeving die ergens tussen nu en twee uur ’s middags moet komen, verzucht ik en denk ik bij mezelf: wat is politiek toch een allejezus afwisselend vak.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

15 gedachten aan “Crisis (2) – zo 2 apr. 2006”

 1. Beste selcuk,
  inmiddels, dat heb je wellicht ook gezien, roept Dwars op tot een extra congres over de zaak. ik ondersteun dat – beter een extra congres dan een voltallig Partijbestuur verliezen en wellicht enkele senatoren.

 2. Een extra congres is wel het laatste wat je deze zaak moet gunnen. Stoppen met deze misplaatste heksenjacht, uithuilen, excuses en doorgaan met op betere manier politiek maken. Wie wil aftreden doet dat maar, maar het bestuur hoeft zich daarbij niet onder druk geplaatst te voelen door machtswoorden die door de voorzitter worden uitgesproken. Het zou niet goed zijn als het bestuur aftreed, het zou waanzinning zijn om er een extra congres aan te wijden.

 3. Onderwijl is Meijer afgetreden. Gezien de rest van het partijbestuur besloten heeft om te blijven zitten ben ik benieuwd of het een extra-congres of een nieuwe politieke koers wordt…

 4. @ Mellouki: Een nieuwe politieke koers? Ben benieuwd wat dat er nu weer mee te maken heeft. Of is dit wat er eigenlijk achter zit, achter dit gedoe. Beetje een rare uitspraak. :?

 5. @ Arnoud Boer.

  Denk JIJ echt dat dit erachter zit :?:? ? Denk je nu ECHT :? dat de groep “integer” + 30 partijraadsleden allemaal Herman Meijer weg wilden. Misschien een enkel partijraadslid (+ die groep), maar vast niet veel partijraadsleden…!!

  GL-ers zijn nu eenmaal vaak principiëler dan pragmatisch.

  Ik zou t i.i.g. nogal kwalijk vinden als de reden zou geweest v wie dan ook!

  (T was echter niet MIJN reden om voor het beroep te stemmen, waardoor INDIRECT de huidige situatie is ontstaan. Noem t desnoods naiif maar ik ben ervan overtuigt dat de motieven van de meeste van de 30 gewoon oprecht zijn geweest. Al vinden de meeste reageerende mensen + Selcuk de uitkomst maar niks. Ik ook niet. Maar procedurele fouten maken bij t royeren v een senator kan niet.
  En als ik dan ook nog is inhoudelijk twijfel (; zie rapport en alle andere pagina’s die er online en offline over zijn volgeschreven, ) ga ik in geen 100 jaar voor een royement van een volksvertegenwoordig stemmen!

 6. @Ruben all: Zie hier het probleem: het vraagteken dat Ruben signaleert is exact de reden waarom SP geroyeerd zou moeten worden: hij heeft noout zelf openheid van zaken gegeven, hij heeft nooit verteld dat hij op zijn minst een twijfelachtig verleden heeft, hij heeft dat verzwegen. En dat terwijl elke kandidatencomissie EXPLICIET vraagt aan elke kandidaat: “zijn er zaken voorgevallen in jouw verleden die de partij schade zouden kunnen aanrichten.” Door geen eerlijk antwoord te geven op die vraag (en dat staat inmiddels meer dan vast) heeft Pormes willens en wetens het risiso genomen schade toe te richten aan zijn partij, om zijn eigen positie als kandidaat maar niet in gevaar te brengen. En dat alleen is meer dan reden genoeg om een terugroepingsprocedure of een royementsprocedure aan te gaan. Jammer Ruben, dat de partijraad dat niet heeft beseft. En jammer dat jij daarin bent meegezogen.

 7. @Coen: onze gedachte om af te treden was niet ingegeven door een machtswoord dat door de partijvoorzitter was uitgesproken. Het was ingegeven door het feit dat een beslissing omtrent het royement van Sam door ons als PB in gezamenlijkheid en met de groost mogelijke meerderheid was genomen. De partijraad heeft dus impliciet tegen het hele bestuur een motie van wantrouwen uitgesproken. Elk Partijraadslid dat dat niet doorhad, moet zijn of haar eigen functioneren nog maar eens onder de loep nemen.

 8. @ Ruben Smit: jammer dat je in mijn woorden leest dat ik beweer dat alle 30 partijraadsleden Herman Meijer weg wilden hebben. Dat ik heb niet geschreven noch beweerd. Maar nu je het zo schrijft: ja, ik denk wel dat de veel partijraadsleden afgelopen zaterdag naïef zijn geweest. En dat is dan de meest vriendelijke betiteling die ik er voor over heb. ;)

  En dat veel GroenLinkses niet pragmatisch zijn, ja, dat was me ook al opgevallen. Zelf word ik vooral principieel als mensen zaken verzwijgen die GroenLinks kunnen schaden.

 9. De triestheid in het bestuur valt te begrijpen; het is jammer dat een goed functionerende voorzitter over zo’n zaak moet struikelen. Het is ook goed dat het bestuur doorgaat.

  Wat me opvalt in een aantal reacties is dat de zaak Pormes weer helemaal uiteengerafeld moet worden. Sommigen lijken zich vanuit een functie, positie of een mening in te graven in een stelling. Pas toch op dat er niet een historische en juridische discussie ontstaat.
  Accepteer het besluit van de partijraad voor wat het is, uitspraak van het hoogste orgaan, ga aan nazorg doen met Pormes al dan niet in de EK fractie, kies een nieuwe voorzitter en ga de verkiezingen eens winnen.

  @ Selcuk Akinci: Voor de vele partijraadsleden zou wel ‘ns uitgangspunt hebben kunnen zijn: bij twijfel royeer je niet een volksvertegenwoordiger. (Ook geen ander lid trouwens.) Dit hele gedonder had moeten worden opgelost zonder onderzoeken, ethische uitspraken en vooral zonder royementen. Dat blijkt de zwakke en eigenlijk a-politieke methode
  @ Arnoud Boer. Blijf toch niet zo in die hele interne discussie hangen; accepteer de uitspraak; maak er alsjeblieft toch geen partijstrijd van, zo in de trant van de naiven tegenover de realisten (of beter de realisten tegenover de pragmatici; of toch maar persangsthazen tegenover rugrechthouders en allemaal meer van dat soort onzin) De kiezer zal er uiteindelijk niet voor gaan een verder ruzieend GroenLinks. Gewoon weer aan de bak.

 10. @Coen: het royement van Pormes was de eerste keer dat ik voorstander van royement was. In alle andere gevallen (totaal drie) was ik daar tegen. Ik hoop dat je van me aan wilt nemen dat ik daar erg zorgvuldig en voorzichtig mee om ben gegaan. Maar in deze zaak was er geen andere beslissing mogelijk, zeker ook omdat met Pormes niet tot overeenstemming gekomen kon worden.

 11. @Selcuk: ik respecteer je standpunt Selcuk maar het helpt niet als je zegt dat je er zorgvuldig en voorzichtig mee om bent gegaan om vervolgens te stellen dat er geen andere beslissing mogelijk was. Ik ga er vanuit dat je als partijbestuurder zorgvuldig tot besluiten komt. Dat wil niet zeggen dat je altijd gelijk hebt als je een besluit hebt genomen. Blijkbaar vindt de partijraad van niet. Ik denk dat Pormes vanavond een prima interview heeft gegeven bij NOVA. Waarom prima? Omdat hij zijn hand niet overspeelde, ingetogen was en vooruit keek. Weer in gesprek komen met elkaar en dit geharrewar zo snel mogelijk achter ons laten zei hij. Menig partijbestuurder en 1e kamerlid zal hem niet geloven, zoveel werd zaterdagmiddag tijdens de partijraad wel duidelijk maar weet je, het maakt niet uit of je hem gelooft of niet. Zijn toonzetting komt verstandig over, hij probeert het klein te maken en te binden. Verstandiger dan de powerplay die ik zaterdag gezien heb bij het partijbestuur en nadien via de media van partijbestuur en de 1e kamerfractie heb gehoord. Ik voel veel voor de Coen lijn, stap er over heen, hou het pragmatisch en toekomstgericht. En ga verbinden.

 12. @Symone: Sam komt vaak verstandig en integer over in de media, alhoewel hij, net als sommige anderen, ook enkele missers op zijn naam heeft staan. Maar als Sam echt verstandig was geweest, had hij ingezien dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Niet voor niets hebben de onderzoekscommissie en de geschillencommissie de keuze gemaakt dat het royement verstandig en legitiem waren. Wellicht willen sommigen ons niet geloven, maar het Partijbestuur heeft in die processen niet gestuurd. Wij hadde liever een rapport gehad dat Sam onomstotelijk had vrijgepleit. Helaas was dat alleszins het geval.

  Jij noemt de beslissing van het partijbestuur ‘powerplay’. Dat is onterecht, in mijn ogen. Als in zo’n majeure zaak de mening van het partijbestuur zo anders is dan die van de partijraad, dan is er sprake van een grote vertrouwensbreuk. Het aanblijven van de rest van het bestuur was dan ook vooral ingegeven vanuit de gedachte dat het bestuur van GroenLinks continuïteit behoeft.

 13. Lees gewoon het onderzoeksrapport eens grondig door van kaft tot kaft. Dan zul je zien dat dhr. Pormes op tientallen plaatsen zichzelf tegenspreekt of de waarheid probeert te verbergen. Ik tel meer dan 20 aperte leugens. De conclusie zou alleen al daarom moeten zijn: deze man kan niet als 1e kamerlid voor GroenLinks blijven werken, ook wil de partijraad dhr. Pormes zijn partij-lidmaatschap niet ontnemen. De 1e kamer-fractie heeft haar eigen bevoegdheden als gekozen volksvertegenwoordigers zonder last of ruggenspraak. Als de fractie door wil zonder Pormes, staat niets haar in de weg.

 14. Aan alle GroenLinksers,

  Heb een brief verzonden naar de minister president J.P. Balkenende, een kopie is daarvan per email gegaan naar de volgende emailadressen van
  GroenLinks: groenlinks@eerstekamer.nl groenlinks@tweedekamer.nl info@groenlinks.nl ook Herman Meijer Simon Minks en Floris Tas en de Eerste Kamerleden van GL Platvoet en van der Lans hebbben deze ontvangen.

  Hoop dat de tekst in alle openheid ook binnen alle GL gelederen bekend gemaakt kan en gaat worden.

  Met vriendelijke groet
  L.P. Reawaruw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *