Gesloten deuren (slot) – do 13 apr. 2006

Het zou de laatste onderhandelingsdag zijn. Erop of eronder dus. Maar diezelfde dag had ik ook nog een afspraak met Frank Zijlmans, directeur van poppodium MeZZ, en met onze nieuwe wethouderskandidaat Wilbert Willems. ‘s Middags om vier uur kwamen de onderhandelingsdelegaties een laatste keer op het stadskantoor bijeen.

Het ging over de portefeuilleverdeling. Formateur Marja Heerkens had vooraf al geïnformeerd bij de verschillende lijsttrekkers en kwam met een voorstel waar iedereen het mee eens kon zijn. Goede voorbereiding is het halve werk.

De meeste tijd waren we kwijt aan het wegwerken van spelfouten en grammaticale onjuistheden. Ruim twee weken hebben we lopen schaven en veranderen aan de teksten. Soms lag de nuance in een enkel gekozen woord of een zinsconstructie. En zoals dat gaat bij teksten waar constant in gestreept wordt, blijven er dan woorden staan die eigenlijk hadden moeten worden verwijderd, of zinsconstructies die niet meer kloppen.

‘s Avonds gingen de onderhandelingsdelegaties praten met hun fracties of, in ons geval, met een klankbordgroep bestaande uit de fractie, het bestuur en enkele belangstellende leden. Bij GroenLinks waren de leden kritisch, maar positief. En rond tien uur ‘s avonds kon ik Marja Heerkens dan ook mededelen dat onze klankbordgroep accoord was. Bij de PvdA-fractie werd toen al een klein feestje gevierd.

Toen Janus Oomen van het CDA binnenkwam, werd het stil. Hij wilde nog een paar wijzigingen in de tekst. Marja moest moeite doen om niet kwaad te worden. Het was immers alles of niets. Of je bent het eens met het onderhandelingsresultaat zoals het er nu ligt, of de onderhandelingen worden weer helemaal opengebroken. Even bekoelde de sfeer, totdat Janus Oomen lachend zei dat hij een grapje maakte en dat de hele CDA-fractie accoord was met het resultaat. Toch kan ik me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat Janus wel degelijk aan zijn wijzigingsvoorstel had vastgehouden indien Marja zich toegeeflijker had opgesteld. Onderhandelen is een kunst.

De rest van de avond werd in Publieke Werken een vrolijk samenzijn gehouden van de nieuwe coalitie-partners. Alleen GroenLinks en de PvdA moesten nog goedkeuring van hun ledenvergadering krijgen. Maar dat er de volgende middag een perspresentatie van het nieuwe accoord zou zijn, was duidelijk. De gesloten deuren kunnen eindelijk geopend.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *