In het college – do 20 apr. 2006

De raadsvergadering stond op het programma. Het zou een snelle geweest zijn, ware het niet dat de installatie van het nieuwe college van PvdA, CDA, Breda’97 en GroenLinks op de agenda stond. En daarbij moest natuurlijk ook het coalitie-accoord ‘Kiezen voor Elkaar’ besproken worden

De hele dag heb ik me lopen afvragen wat ik moest gaan zeggen. Na bijna vier jaar oppositie is een plaats in de coalitie nog eventjes wennen. Niet dat ik van plan ben ineens een brave volgzame ja-knikker te worden, maar het is desondanks even onwennig. En dus stelde ik mezelf een dag lang slechts één simpele vraag: wat zeg je dan als je daar voor het spreekgestoelte staat.

Tot het allerlaatste moment twijfelde ik over de openingszin van mijn betoog. Dat kan, omdat ik mijn betogen zelden of nooit uitwerk op papier, op een stuk of tien steekwoorden na. En terwijl ik naar het spreekgestoelte liep, schoot het me te binnen. Stel gewoon de vraag die je je de gehele dag al stelt. En zo geschiede: "Tja.., daar sta je dan… en tja.., wat zeg je dan", waren de woorden waarmee GroenLinks in 2006 het Bredase college instapte. Waarna een betoog volgde over het Museum voor Grafische Vormgeving, waar we altijd oppositie tegen gevoerd hebben, maar wat de nieuwe GroenLinks-wethouder straks ook moet openen.

‘We hebben gestreden tegen de kredietvotering van het museum, omdat we het geld liever hadden besteedt aan kleinschalige initiatieven dicht bij mensen en omdat het nog steeds onzeker is of de exploitatie van het museum straks niet gaat tegenvallen. We hebben daarvoor gestreden, en we hebben dat verloren.

‘We hebben gestreden voor het behoud van de monumentale achterbouw van De Beyerd. We hebben daarvoor gestreden en we hebben dat verloren.

‘En nu het geldt is uitgegeven, nu het voorlopig en het definitief ontwerp is goedgekeurd en nu de monumentale achterbouw is gesloopt, nu moet het potjandorie ook wel het mooiste museum van Nederland worden. En daar zullen we ons voor inzetten.’

Woorden van ongeveer die strekking heb ik eraan gewijd. De letterlijke notulen zijn nog niet af, dus preciezer kan ik niet zijn. Dat is het nadeel van het niet vooraf uitwerken van je betogen. Maar zoals dat ook gaat met speeches van hoogwaardigheidsbekleders, die vooraf onder embargo aan journalisten worden uitgedeeld: het gesproken woord geldt.

Trouwens, nu de nieuwe raad definitief is geïnstalleerd, inclusief de nieuwe raadsleden die de plek van de nieuwe wethouders hebben ingenomen, is er ook een nieuwe statiefoto genomen. Ontdek de verschillen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *