Partijraad – za 13 mei 2006

De Partijraad had weer een vergadering. Als lid van het partijbestuur was het deze keer mijn beurt om, samen met enkele collegae, bij die vergadering aanwezig te zijn. Een mooie gelegenheid om eens uitgebreid het NRC te lezen.

Niet dat ik niet heb zitten opletten, maar ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik heel redelijk kan lezen en luisteren tegelijkertijd. Als het echt interessant wordt, legt ik de krant even opzij. Minder interessante gedeelten vang ik tijdens het lezen slechts in grote lijnen op. Een efficiënte, zij het enigszins vermoeiende werkwijze.

En zo koos de Partijraad een nieuwe interim-voorzitter (Henk Nijhof), gaven zij hun mening over de concept-integriteitscode en besloten zij over hun eigen toekomst. Het GroenLinks-congres had in een motie namelijk min of meer aan de partijraad gevraagd zichzelf te herstructureren. En toen gebeurde er iets opvallends.

Er waren diverse scenario’s voor een partijraad nieuwe stijl. Zo moesten de leden kiezen tussen en partijraad die door de lokale afdelingen van GroenLinks gekozen wordt (zoals nu), of door het congres. Een andere keuze was de grootte van de partijraad. Blijft deze bestaan uit 80 mensen, of wordt ‘ie verkleind tot 60 of zelfs 40 leden.

Maar er veranderde helemaal niets. De samenstelling van de partijraad blijft zoals deze is. Alhoewel, de vergaderfrequentie werd wel uitgebreid. Ik vroeg me af of dat ook daadwerkelijk was wat de indieners van de congresmotie destijds in gedachten hadden.

Binnen GroenLinks is de samenstelling van de Partijraad geregeld in het huishoudelijk reglement. En laat de Partijraad nu ook het orgaan zijn dat, naast het congres, over wijzigingen van datzelfde reglement gaat. Ergens klopt dat natuurlijk niet, omdat daarmee de partijraad het enige orgaan is dat in eerste instantie zichzelf reguleert. Maar laat ik nou niet wantrouwend zijn. De partijraad kennende trekken zij de ingediende congresmotie op hun fatsoen. En komen zij binnenkort met een eigen plan en tijdpad over de verdere herstructurering van hun eigen orgaan. Ondertussen had ik mijn krant uit.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

4 gedachten aan “Partijraad – za 13 mei 2006”

  1. Wat betreft wijzigingen van het huishoudelijk reglement. Het partijbestuur kan voorstellen voor wijzigingen ook voorleggen aan het congres. Jouw opmerking:
    “Binnen GroenLinks is de samenstelling van de Partijraad geregeld in het huishoudelijk reglement. En laat de Partijraad nu ook het orgaan zijn dat over wijzigingen van datzelfde reglement gaat. Ergens klopt dat natuurlijk niet, omdat daarmee de partijraad het enige orgaan is dat zichzelf reguleert.” is dus feitelijk onjuist.

  2. @Wilfred: klopt, daar kwam ik vanmiddag ook al achter. Hetn congres is sowieso altijd het hoogste orgaan en dat staat ook wat betreft het Huishoudelijk Reglement nog eens expliciet in de statuten. Ik heb het aangepast.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *