Loonslaaf – ma 12 juni 2006

Om half zeven ging de wekker. Enigszins onwennig vanwege het voor mij wat vroege tijdtip sprong ik uit bed en dook ik onder de douche, smeerde mijn boterhammetjes op en liep ik naar de trein. Die ik uiteraard net miste.

Mijn eerste werkdag kenschetste zich door de afwezigheid van mijn directe leidinggevende, wiens vrouw voortekenen vertoonde van bevalligheid. Een groot deel van de dag was ik bezig met het laten maken van een Tweede Kamerpas, het aanmaken van een restaurantrekening, een zeer korte rondleiding en het aanvragen van een computer, printer en überhaupt het vinden van een werkplek.

’s Avonds was er een vergadering van het partijbestuur van GroenLinks in Utrecht. De trein had een flinke vertraging die gedurende de rit allengs langer werd. Uiteindelijk was ik rond twaalven thuis, in de wetenschap dat over zeseneenhalf uur de wekker weer zou gaan.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *