Homo Battuans – ma 6 aug. 2007

Homomonument

Waren er nog mensen die vervelende dingen riepen, vroeg iemand nadat ik vertelde dat ik zaterdag bij de Gay Pride in Amsterdam was geweest.

Nee, antwoordde ik. Je moet ook wel gek zijn om tijdens de Pride in een stad vol homo’s en homo-sympathisanten homofobe slogans te scanderen. Dus aan potenrammers had ik helemaal niet gedacht. Toch gebeurde het weer. Vijf incidenten in één weekeinde. Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

Terecht vroegen diverse groepen tijdens de Canal Pride aandacht voor het toegenomen geweld tegen homoseksuelen. In Breda zijn er geen cijfers beschikbaar over geweld tegen homo’s. Reden voor mij om daar schriftelijke vragen over te stellen.

Geacht college,

Afgelopen zaterdag vond in Amsterdam de Canal Pride plaats. Opvallend was dit jaar de ruime aandacht die gevraagd werd voor geweldsincidenten gericht tegen homoseksuelen. Nog hetzelfde weekeinde werd duidelijk dat deze aandacht meer dan nodig is. In Amsterdam waren in hetzelfde weekeinde twee voorvallen van mishandeling van homoseksuelen door potenrammers en ook in Den Haag zijn twee homoseksuelen slachtoffer geworden van geweld.

Bovenstaande voorbeelden illustreren eens te meer dat anti-homoseksueel geweld de laatste tijd flink aan het toenemen is. Dit is ook van invloed op de veiligheidsgevoelens van homoseksuelen. Uit landelijke cijfers blijkt dat één op de vijf homo’s en lesbo’s zich soms onveilig voelen vanwege hun seksuele geaardheid.

Het valt niet te veronderstellen dat anti-homoseksueel geweld beperkt blijft tot de randstad. Ook in Breda zullen voorbeelden zijn van geweld tegen homo’s of lesbo’s. De veiligheidsmonitor geeft echter niet weer of en zo ja hoeveel voorvallen van anti-homoseksueel geweld in Breda hebben plaatsgevonden. Net als in veel andere plaatsen wordt geweld tegen homo’s in Breda niet apart geregistreerd.

Dit brengt mij tot de volgende vragen:

 1. Is er cijfermateriaal dat een inzicht kan geven in de hoeveelheid en de aard van gevallen van anti-homoseksueel geweld in Breda? Zo ja, kunt U deze gegevens voegen bij de beantwoording van deze vragen?
 2. Is er in Breda een stijgende trend waarneembaar in het aantal gevallen van anti-homoseksueel geweld?
 3. Kan het politiekorps in Breda gevallen van anti-homoseksueel geweld voortaan apart registreren?
 4. Bent U bereid om in de veiligheidsmonitor voortaan ook cijfers op te nemen over geweld dat is gericht tegen homo’s of lesbo’s?
 5. Wordt er in Breda onderzoek gedaan naar (potentiële) daders van anti-homogeweld?
 6. Bent U bereid, bijvoorbeeld via de Burgerenquête, onderzoek te doen naar de tolerantie ten aanzien van homoseksuelen in Breda?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie GroenLinks,
Selçuk Akinci

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

3 gedachten aan “Homo Battuans – ma 6 aug. 2007”

 1. En wanneer komen er antwoorden?
  Komen er wel antwoorden?

  [sÇ: het college heeft officiëel vier weken om een antwoord te formuleren. Dus we wachten af.]

 2. Jaaaa beste Selcuk…. ik heb hier eerst keer voordat aan jij geschreven!!!! in Breda wordt niets in genomen als klacht of intimidatie of discriminatie desondanks kan je niet achter cijfers kommen!!! Begin maar eerst met de Discriminatie Bureau Breda vragen te stellen .

  [sÇ: ik begin bij de politie, zoals je ziet.]

 3. hmm Bredanske Politie? Twee hysterische alcoholisten hebben 4 maanden geleden ons bijna vermoorden kunnen met een brand dat die oorzaakt hebben hor.Wij hebben ook vragen gesteld maar horen wij niets van. Wie weet mischeen je krijgt een antwoord.

  [sÇ: een aangifte zou natuurlijk ook kunnen.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *