Homo Respondens – ma 10 sept. 2007

Romeinse Denarius

Enige tijd geleden ontvingen bestuur en fractie een kritisch manifest van een zestal leden van de afdeling. Vanavond stond mijn reactie op deze brief op de agenda van de fractievergadering.

De zes schrijvers hadden hun manifest eerder ook al naar de krant gestuurd. Althans, ik vermoed dat één van hen het was, maar uiteraard – en terecht – hult de pers zich in stilzwijgen als er naar gevraagd wordt. Ze deden dat samen met een afschrift van de notulen van een bestuursvergadering. Het was een actie waar ik maar matig over te spreken was.

Allereerst, de schrijvers van het manifest hadden gevraagd hun brief te agenderen voor de eerstvolgende ledenvergadering. Het bestuur heeft dat toegezegd en de brief zou dan ook rondgestuurd worden naar alle overige leden. Het zou van fatsoen getuigen eerst te wachten totdat iedereen dat manifest ontvangen had, zodat de leden van de afdeling de kritiek van een zestal leden niet via de krant hoeven te lezen. Overigens, de pers krijgt ook altijd een uitnodiging, dus die zou dan automatisch ook op de hoogte zijn.

Ten tweede vind ik het nog altijd netjes als leden, hoe kritisch ook, niet de pers gaan gebruiken als instrument om hun meningsverschil met de fractie uit te vechten. Zij verwijten de fractie èn de wethouder dat deze vaak negatieve pers halen, iets dat overigens feitelijk en aantoonbaar onjuist is, maar bewerkstelligen met hun eigen actie dat GroenLinks wel negatief in het nieuws komt.

Politici zijn onder te verdelen in zij die het conflictmodel aanhangen, en zij die het harmoniemodel nastreven. De tweede groep gelooft dat met constructieve samenwerking hun mening het meest gehoord wordt. Aanhangers van het eerste model denken hun doel alleen maar te kunnen bewerkstelligen door keihard op hun eigen mening te hameren. Bij mij werkt dat eerder averechts. Overigens, saillant detail, vijf van de zes ondertekenaars van de brief zijn oud-PSP-ers. En dat geeft te denken: pacifisten die het conflict-model hanteren. Niets is wat het lijkt.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

3 gedachten aan “Homo Respondens – ma 10 sept. 2007”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *