Homo Monstrans – vr 7 mrt. 2008

presentatie coalitie-accoord 2006; foto Henk Stevens

In de afgelopen weken hebben de coalitiepartijen een tussenbalans opgemaakt van de eerste helft van deze bestuursperiode. Tevens is er een aanvulling op het coalitieaccoord gemaakt.

Vanochtend werd de aanvullende accoord aan de buitenwereld gepresenteerd. Uiteraard is dat een aanvulling waar de vier partijen gezamenlijk de schouders onder gaan zetten. Desondanks licht ik er de GroenLinkse inbreng even uit.

Voor de reconstructieplannen van het buitengebied wordt anderhalf miljoen euro gereserveerd. Met die gelden kunnen een aantal belangrijke plannen voor natuurontwikkeling en versterking worden gerealiseerd, waarvoor eerder nog geen gelden beschikbaar waren. Het gaat dan onder andere om de Flessenhals Teteringen-Oosterhout, De Rith en het groenblauwe raamwerk bij Bavel.

Voor nieuwe, innovatieve milieumaatregelen is een half miljoen euro extra beschikbaar. Dat geld is bedoeld voor de verbetering van de luchtkwaliteit en reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Te denken valt ook aan investeringen in groene daken en energiebesparing.

Er is een ton (euro) uitgetrokken voor een onderzoek naar de effecten van het doortrekken van de nieuwe mark tot een stromende rivier. Van het herstel van deze waterstroom van zuid naar noord zijn positieve effecten te verwachten voor de waterretentiecapaciteit (opslag) en de waterafvoer in de stad. Met het doortrekken van de nieuwe mark zijn andere maatregelen als gevolg van de kaderrichtlijn water wellicht overbodig. Het onderzoek moet daar uitsluitsel over geven, waarna de raad kan besluiten de nieuwe rivier inderdaad door te trekken.

Voor het inhalen van achterstanden en het realiseren van een aantal nieuwe ambities op het terrein van Erfgoedbehoud is een miljoen euro beschikbaar. Met dat geld moet de achterstand in de inventarisatie van monumenten worden ingehaald, kan het restauratiefonds worden aangevuld en kunnen de beleidsadvieskaarten voor erfgoed versneld worden uitgevoerd.

Voor investeringen in cultuur is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen onder andere de markstudio’s gerealiseerd worden en kan geïnvesteerd worden in kunst in de stad. Daarnaast wordt het jaarlijkse cultuurbudget verhoogd met 350.000 euro. Met dat geld kunnen de culturele broedplaatsen in de stad, zoals Electron zich verder ontwikkelen en kunnen nieuwe initiatieven in de stad rond beeldcultuur, zoals bijvoorbeeld een jaarlijks filmfestival, worden gerealiseerd.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

3 gedachten aan “Homo Monstrans – vr 7 mrt. 2008”

  1. hahaha met dit geld men kan alleen de kosten en de personal betalen benoemde werken tot volgend jaar in gemeentes portfolio te hoeden …

    [sÇ: het is extra geld, niet voor personeel.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *