Homo Congrediens – do 3 apr. 2008

congres

Voorzitter Henk was niet aanwezig. Dus claimden we zijn niet verwarmde kantoor maar even als vergaderruimte. Zeventien graden is een ideale temperatuur om geconcentreerd bij na te denken.

De centrale vraag was hoe je een partijcongres boeiend kunt houden. Nu is een congres vaak niet veel meer dan een lange, plenaire zit in een steeds muffer wordende conferentiezaal, die wordt onderbroken door een lunch en wordt afgesloten met een borrel, met achter het katheder steeds dezelfde tien of vijftien gezichten die ergens voor, of juist tegen pleiten. De rest van de aanwezigen stemmen braaf voor of tegen één van de misschien wel vierhonderd voorstellen die op zo’n dag de revue passeren.

Dat kon boeiender, interessanter en levendiger, dacht ik. Wat mij betreft worden de eindeloze plenaire sessies afgeschaft. Discussies kunnen dan voortaan plaats vinden in kleinere zaaltjes, waarbij de belangstellenden kunnen kiezen aan welke parallelsessie ze deelnemen. De groep zal kleiner zijn, en de discussie breder. De discussie blijft niet beperkt tot het handjevolmensen dat voldoende spreekbonnen heeft weten te verzamelen om achter het katheder te mogen staan. Iedereen kan in zo’n zaaltje meepraten.

Besluitvorming zal altijd in de plenaire zaal moeten gebeuren. Zo ergens aan het einde van de dag. Maar niet iedereen hoeft elke discussie mee te maken. Allereerst niet omdat niet iedereen daar ook echt geïnteresseerd in is, maar ook niet omdat een te kort debat tussen te weinig mensen eigenlijk helemaal geen discussie is. Dus waarom zouden we elkaar nog langer voor de gek houden?

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Eén gedachte over “Homo Congrediens – do 3 apr. 2008”

  1. Model politieke markt dus eigenlijk dat gemeenteraden in o.a. Amersfoort en Almere ingevoerd hebben. Je zou er dan ook aan kunnen denken onderwerpen op verschillende manieren (bijv. kort debat, infokraam, etc.) aan te bieden. Ik heb er zo mijn twijfels over of het in gemeenteraden wel zo’n goed idee is, maar als alternatief partijcongres kan het best werken.
    Overigens nog wel een vraagje: bedenk je ook nog even iets om mensen op de hoogte te kunnen laten zijn van de argumenten die in de sessies waar ze niet heen zijn geweest zijn gewisseld? Dan kunnen mensen dat meenemen in hun standpuntbepaling (alhoewel de meeste GroenLinksers natuurlijk zelf goed genoeg (denken te) weten wat goede argumenten voor of tegen iets zijn :) ).

    [sÇ: je merkt volstrekt terecht op dat er een goede en korte plenaire terugkoppeling moet zijn. Volgens mij moet dat wel kunnen, misschien door de voorzitter van de deelsessie een rol te geven iets samen te vatten, of door enkele woordvoerders te laten aanwijzen die in enkele minuten een samenvatting mogen geven.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *