Homo Concordans – di 13 mei 2008

Bavel

Na een lange tijd van relatieve rust, dat krijg je met die opeenstapeling van vakantiedagen, beginnen de politieke bijeenkomsten zich zo langzamerhand weer op te stapelen. Vandaag werd in de commissie bouwen en wonen onder andere een door de dorpsraad opgestelde visie over Bavel besproken.

Normaal laat ik de ruimtelijke onderwerpen aan andere fractieleden over. Vandaag echter zat er één in de schouwburg en was nummer twee nog op vacantie. Er was dus geen ontkomen aan.

Het leuke van de visie Bavel is dat het al weer een voorbeeld is van een dorps- of wijkraad die constructief meedenkt over de ontwikkelingen van het eigen woongebied. Vroeger kwamen de dorps- en wijkraden vaak pas aan bod als de plannen al min of meer klaar waren. Hun invloed was dan minimaal. Bavel heeft ervoor gekozen om in een vroeg stadium een eigen visie op de stellen, waarin staat hoe zij denken dat de ontwikkelingen in Bavel vormgegeven moeten worden.

Grosso modo zeggen ze: zo snel mogelijk een fietsverbinding met de wijk Nieuw Wolfslaar, geen hoogbouw van meer dan drie lagen in het dorp en maatregelen tegen sluipverkeer vanaf de snelweg naar de stad via het dorp. Het nabij geplande evenemententerrein De Bavelse Berg wordt geaccepteerd, maar de daarin opgenomen landingsplaats voor helicopters is onacceptabel. Ook op het bedrijventerrein van zes hectare dat moet dienen als financiering van het evenemententerrein zit men in Bavel niet te wachten.

Het is in grote lijnen eigenlijk hetzelfde als hoe GroenLinks tegen de zaken aankijkt. De dorpsraad had het mij dus makkelijk gemaakt. Goeie visie, niets meer aan doen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Eén gedachte over “Homo Concordans – di 13 mei 2008”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *