Homo Adhaerens – zo 14 dec. 2008

Lijmtube

„Lijmen Jan, lijmen Jan, lijmen met z’n allen”, zong Wim Kan op oudjaarsavond 1960 over de lijmpoging van het kabinet De Quaay. In Breda wordt dat „lijmen Sel, lijmen, Sel”. Nog één allerlaatste poging om de coalition of the willing, de voorstanders voor verruiming van de horeca-openingstijden, weer bij elkaar te krijgen.

D’66 wil nog steeds en ook de PvdA is best bereid nog eens te kijken of ze de democraten tegemoet kunnen komen. Maar haast was geboden: de burgemeester zou zijn eigen voorstel, terug naar de oude sluitingstijden, al over vijf dagen voorleggen aan de raad. De zondagsrust moest ik inleveren om te werken aan een alternatief voorstel.

Beste mensen,

Ik had beloofd zondag te gaan werken aan een nieuw model voor de drank- en horecaverordening. Uitgangspunt voor ons allen is het opheffen van het verschil tussen normale drank- en horecainrichtingen en nachtzaken. Dat leidt vooralsnog tot de volgende – voorzichtige – conclusies:

het opheffen van artikel 12, dat betrekking heeft op de ontheffing nachtzaken
Een flinke versimpeling van artikel 15, lid 1.

Aangezien er nog wel wat juridische haken en ogen zijn die ik absoluut met de griffie wil bespreken, lukt het me pas om in de loop van maandag een voorstel jullie richting op te doen komen. Ik wil namelijk weten op welke manier het opheffen van de vergunningen voor de huidige nachtzaken geregeld dient te worden. Van jullie wil ik voor die tijd nog even weten of we ons beperken tot het horecaconcentratiegebied (dan moeten voor Holland Casino, dat thans om 3 uur sluit en voor prostitutiebedrijven, die in het huidige regime om 4 uur sluiten) uitzonderingsclausules in de Drank- en Horecavergunning gehandhaafd blijven.

Met betrekking tot de alcoholpreventiebeleid voor jongeren kan ik me voorstellen dat we per aanvullende motie het college opdragen flankerend beleid te voeren dat zich richt op overmatig alcoholgebruik, dat met name op de vrijdagmiddagen plaats vindt in de binnenstad.

Ik stel voor dat we dit voorafgaande aan de fractievergadering met elkaar bespreken. Dat kan, zoals Frans voorstelde, in een restaurantje, alhoewel ik me ook kan voorstellen dat het zinvol is om aan een vergadertafel te zitten met een paar bakken chinees of thai.

Met hartelijke groet,
Selçuk

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Eén gedachte over “Homo Adhaerens – zo 14 dec. 2008”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *