Hendrik Berlagestraat – wo 1 okt. 2003

Eerste bijeenkomst om negen uur ’s ochtends. Op het Stadskantoor had ik een bijeenkomst over de Hendrik Berlagestraat. Deze straat is de laatste tijd een aantal keren negatief in het nieuws gekomen omdat er overlast zou zijn van jongeren. En er is ook nog wat criminaliteit. Om een duidelijk beeld van de problematiek te krijgen, heb ik me, samen met een aantal andere raadsleden, eens goed laten informeren.

Het blijkt dat er al heel wat wordt gedaan om de problematiek te lijf te gaan. En je kunt ook niet alles binnen een dag oplossen, zoveel is ook zeker. Al met al werd ik redelijk positief toen ik hoorde welke projecten allemaal lopen of binnenkort van start gaan. Er wordt flink wat aan gedaan, zo lijkt het, en binnenkort zouden daar ook de eerste voorzichtige resultaten van zichtbaar moeten worden. We zullen de voortgangsrapportages in de commissie goed in de gaten houden. Ondertussen moeten wij ons als raadsleden eens wat beter gaan realiseren dat sommige in eerste instantie goede beslissingen in de ene buurt soms negatieve consequenties hebben voor een andere buurt. Als we dan ook nog de tunnelvisie die sommige diensten van de gemeente hebben (niet weten waar de rest mee bezig is, verkokering wordt het ook wel genoemd), kunnen tegengaan.

Ik kon om kwart over elf nog even naar de woensdagse werkbespreking van de fractie. We hebben besloten de besloten praatsessie op de Hei toch maar te boycotten. Om twaalf uur reed ik weg naar Tilburg. Want ik moet ook nog aan mijn studie denken. De rest van de dag dan maar…

Druk, druk, druk – di 30 sept. 2003

Drukke dag, deze dinsdag. ’s Middags werd ik verwacht in Utrecht. In de Jaarbeurs was een conferentie van maatschappelijk werkers uit het hele land. Ik had al weken eerder beloofd mee te helpen met het begeleiden van al die mensen. Achteraf een beetje spijt van, omdat ik toen niet wist dat ik die zelfde avond ook nog eens 3 (!) vergaderingen zou hebben. Gelukkig was ik niet constant aan het werk en kon ik tussen de bedrijven door de vergaderingen voorbereiden.

Om halfzes thuis, snel eten en fietsend naar de eerste vergadering, om half acht. Deze ging over een nieuwe verordening die de gemeenteraad volgende maand moet aannemen. Deze verordening ging over de controle van de jaarrekeningen door externe accountants. Niet spannend, maar wel erg belangrijk. De accountant moet immers controleren of alle uitgaven van de gemeente wel kloppen. Of er geen fraude gepleegd wordt, zullen we maar zeggen. De verordening daarover moet dus goed uitgedacht zijn. Gelukkig heeft de voorzitter van deze werkgroep ‘financiële verordeningen’, Frank van Overveld, goed voorwerk verricht. Er lag een voorbeeld, dat na een ruim uur discussie en enkele aanpassingen, door iedereen geaccepteerd kon worden.

Een pauze van één sigaret en de volgende vergadering kon beginnen. Deze ging over de Rekenkamerfunctie van de gemeente. Dat is ook iets nieuws, dat met het dualisme te maken heeft. De Rekenkamer moet, net als de accountant, erop toe gaan zien dat het financiële beleid van de gemeente wel in de haak is. Dat doet de accountant toch al?, zou je zeggen. De accountant controleert alleen de jaarrekening op rechtmatigheid: op fraude en of alle cijfertjes wel kloppen, zullen we maar zeggen. De Rekenkamerfunctie houdt in dat er ook een instantie is die de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitgaven controleert. Dus of het uitgegeven geld wel nuttig besteed is en of het resultaat gehad heeft. Het klinkt erg stoffig allemaal, maar als je je bedenkt dat een gemeente als Breda zo’n half miljard Euro’s per jaar uitgeeft, dan wil je als gemeenteraadslid ook wel zeker weten dat al dat geld op de juiste plek komt. En dat wordt dus vanaf nu gecontroleerd door een Rekenkamer(commissie).

De vergadering van vanavond ging er over of die nieuwe rekenkamerfunctie vervult moet gaan worden door een Rekenkamercommissie of door een onafhankelijke Rekenkamer. Wat is het verschil? zou je zeggen. Nou, in een Rekenkamercommissie zouden ook raadsleden kunnen zitten. Een onafhankelijke Rekenkamer bestaat alleen uit externe deskundigen. Dus geen raadsleden! En dat is hartstikke belangrijk. Want als je het financiële beleid van de gemeente wilt controleren, moet je dat laten doen door mensen die er niks mee te maken hebben. Een onafhankelijke Rekenkamer dus, die helemaal zelf kan bepalen wat ze willen onderzoeken en daar alle vrijheid voor krijgen.

Gelukkig dachten de meeste andere partijen er ook zo over. Alleen het CDA en de SP twijfelden een beetje, maar ook die waren na de discussie voorstander van een rekenkamer. Alleen Leefbaar Breda was voor een niet-onafhankelijke commissie.

De derde vergadering was ook de leukste. Het had namelijk niets te maken met de politiek, maar des temeer over muziek. Het was de evaluatievergadering van Rhythm & Sound Industries, een muziekfestival dat een maand geleden op de Grote Markt hebben gehouden. Ik was betrokken bij de organisatie van dit helemaal door vrijwilligers gedragen evenement en wilde dus ook bij de evaluatievergadering aanwezig zijn. En die was gelukkig pas om halftien gepland. Slechts een paar minuten te laat kwam ik binnen. Of ik iets wilde drinken? Een pilsje zou er wel ingaan…

Fractie – ma 29 sept. 2003

Maandagavond is de vaste avond voor de fractievergadering. Deze week werd vooral teruggeblikt op de raadsvergadering van afgelopen donderdag. Ook werden de commissies onderling verdeeld (wie doet wat).

Daarnaast stonden we stil bij de ‘dag op de hei’ die de fractievoorzitters binnenkort gaan beleggen. Op deze alles behalve openbare bijeenkomst willen de fractievoorzitters de voortgang van het dualisme bespreken. We worstelen er een beetje mee. Aan de ene kant zijn we faliekant tegen dit soort besloten vergaderingen die zich in achterkamertjes voltrekken. Anderzijds is er nog genoeg mis met de uitvoering van het dualisme in Breda en willen we die kritiek ook kenbaar maken aan de andere partijen. We komen er niet helemaal uit.

Multi-culti – vr 26 sept. 2003

Made in Holland, was de naam van een project waarbij scholieren met elkaar praten over de multi-culturele samenleving. De opkomst viel wat tegen, slechts zo’n 150 aanwezigen, maar de jongeren deden enthousiast mee aan de discussie en de workshops. Ook de raadsleden waren uitgenodigd. Er waren er helaas maar vijf, waaronder ik. Wij waren allen ingedeeld bij de workshop over Horeca-discriminatie.

Ik had me voorgenomen vooral te luisteren naar wat de jongeren zelf te melden hadden. En wat ik zelf ook al merk in de stad, blijkt ook de ervaring van veel (allochtone) jongeren: je wordt in de grotere zaken vaak niet binnengelaten. Laurens Meijer, eigenaar van een heleboel café’s in de stad, was ook aanwezig en gaf dat min of meer toe. Er zijn in het verleden wel eens problemen geweest met groepen allochtonen en die wil hij voortaan voorkomen. En dus blijft het Bredase uitgaansleven overwegend wit. Allochtonen laten zich niet langer vernederen en gaan liever uit in een andere stad. Een onderwerp waar de politiek dus aandacht aan moet blijven besteden. En het steunpunt tegen discriminatie is ook weer bezig met een project, dat binnenkort gelanceerd wordt. Hopen dat het helpt.

Groet,
Selçuk

Raadsvergadering – do 25 sept. 2003

Donderdagmiddag ging ik, zoals elke week, naar Omroep Brabant om mijn wekelijkse radio-column voor het programma ‘Een Robbertje Bartol’ te schrijven. Ik heb ruim een jaar bij dat programma gewerkt en na mijn beëdiging als raadslid vroeg Rob mij om wekelijks een radio-column te maken. De afgelopen weken richt ik mijn pijlen op Jan Peter Balkenende. Deze week was het niet anders.

’s Avonds was de eerste raadsvergadering na het zomerreces. Mijn bijdrage was deze keer vrij bescheiden. Eerder had ik een aantal schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen kap van een aantal Esdoorns aan de Marksingel. De bewoners van oud-Boeimeer maakten zich daar erg boos over.

Wat is er aan de hand? Het waterschap wil de oevers van de singel ophogen. Dat gaat een stuk makkelijker als de huidige Esdoorns eerst gekapt worden. Daarnaast is een klein aantal van de bomen ook ziek, dus is er een plan gemaakt waarbij na de ophoging nieuwe bomen worden geplant.

In de raadsvergadering heeft de wethouder Stadsbeheer (Janus Oomen) me beloofd dat de bomen alleen maar gekapt worden als het echt niet anders kan. Daarmee lijkt de voorgenomen kap dus van de baan.

Na een redelijk korte vergadering kon ik door naar de MeZZ. Er was een concert van de Amsterdamse punkband N.R.A.

Groet,
Selçuk