Lege stoel – wo 1 febr. 2006

Om klokslag half acht, de vaste aanvangstijd van commissievergaderingen, liep ik de raadszaal binnen. De dames en heren waren al bij de rondvraag. Pisnijdig ging ik op een stoel zitten. De aanvangstijd van de vergadering was vervroegd.

Verkiezingstijd is een drukke tijd. Elke wijkraad, belangenvereniging of organisatie organiseert wel ergens een debat of politieke bijeenkomst. Zo had de PvdA deze avond een volkshuisvestingsavond georganiseerd. Een commissievergadering komt dan slecht uit en dus was de vraag of de commissievergadering vervroegd kon worden. Naar 18.00 uur welteverstaan.

Aan die wens werd gehoor gegeven. De commissievergadering werd vervroegd. Dat stond netjes op de uitnodiging voor de vergadering. Maar wie al vier jaar lang elke maand om half acht naar een vergadering gaat, let niet op het aanvangstijdstip.

Het is wellicht niet handig om als politieke partij bijeenkomsten te organiseren op momenten dat er ook een commissievergadering is. Zeker als commissieleden van die partij zelf ook naar die bijeenkomst willen. Als we ons daar aan houden dan hoeft er de komende vier jaar geen enkele vergadering verplaatst te worden. Dat lijkt me een nobel streven.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *