Betaald Voetbal – za 4 okt. 2003

Vroeg uit bed, in ieder geval voor zaterdagse begrippen. Het landelijk bureau van GroenLinks heeft een bijeenkomst georganiseerd over Betaald Voetbal. De bijeenkomst was bedoeld voor raadsleden uit verschillende plaatsen waar de gemeente in de afgelopen jaren het betaalde voetbal financiëel heeft ondersteund. In Breda is dat ook het geval: om voetbalclub NAC (dus niet èn aa céé) overeind te houden heeft de gemeente het stadion van de club overgekocht. Een leuke bijeenkomst, bedoeld om ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren en om ook eens informeel met elkaar te kunnen praten. Over voetbal.

Nu heeft GroenLinks in verschillende plaatsen een nogal verschillend standpunt ingenomen over steun aan Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s). In Breda waren we faliekant tegen. We vonden de salarissen van spelers zo belachelijk hoog dat de club het aan zichzelf te danken had dat ze failliet dreigde te gaan. Als er een bedrijf over de kop gaat, springt de gemeente ook niet bij. Waarom dan wel bij een voetbalclub die door slecht beleid jaren boven zijn stand geleefd heeft?

Maar in Nijmegen heeft GroenLinks wèl ingestemd met steun. Waarom? Daar waren een aantal redenen voor: ten eerste kondigde NEC (èn éé céé, dus niet nec) haar financiële problemen al ver van te voren aan en hadden ze zelfs al duidelijke plannen voor de toekomst om te zorgen dat het niet nog een keer kon gebeuren. Hier was in Breda geen sprake van, waar het bestuur geen toekomstplannen had en pas op het allerlaatste moment het handje omhoog hield bij de gemeente. Ten tweede kon NEC duidelijk maken dat ze, buiten het voetbal om, veel voor de stad betekende. Zo investeert NEC in opleidingen, waardoor de voetbalclub ook de amateur-sport ondersteund. Ook is NEC betrokken bij verschillende projecten in achterstandswijken. Ook hier zie ik bij het Bredase NAC helaas heel weinig terug.

Ondanks alles waren we het er met z’n allen wel over eens dat het in principe niet de bedoeling is dat overheden Betaald Voetbal Organisaties blijven ondersteunen. Sowieso mag het eigenlijk niet: overheden mogen geen bedrijven ondersteunen, want dat betekent oneerlijke concurrentie. Zelfs de directeur van NEC, die als ‘special guest’ was uitgenodigd en zich dus in het hol van de leeuw waagde, vond dat erg redelijk. Aan de andere kant ziet niemand (ook GroenLinks niet!) graag voetbalclubs verdwijnen. Dus het betaalde voetbal moet weer financiëel gezond worden.

Nu ben ik zelf van mening dat als je overal tegelijk stopt met deze verkapte staatssteun, de spelerssalarissen vanzelf naar beneden zullen gaan en op die manier het betaald voetbal weer financiëel gezond wordt. Maar overal betekent dus ook echt overal: dan moeten ze bij Real Madrid en AC Milaan dus ook niet meer rekenen op grote bakken met geld die vanuit de overheid naar het voetbal gaan. Dan kunnen in Nederland de grote drie ook wat zuiniger aan gaan doen en daaropvolgend de rest van het betaalde voetbal.

Maar dan moet er wel Europese regelgeving komen. Europarlementariër Joost Lagendijk was ook bij de bijeenkomst aanwezig en is vanuit de Groene fractie al een tijdje bezig met regels over betaald voetbal. Hij loopt alleen tegen één probleem: Euro-commissaris Frits Bolkenstein vindt het probleem onbelangrijk. Dus zullen de gemeenteraden in Nederland de komende tijd nog tegen elkaar moeten concurreren. Want of je nu gelijk hebt of niet, je maakt je als politicus nooit populair als je zegt dat het eens afgelopen moet zijn met de steun aan professionele voetbalclubs.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *