Werk en Bijstand – di 2 dec. 2003

’s Middags (heerlijke tijd als je ook nog moet werken!) was er een bijeenkomst van de commissie Sociale Zaken, waar ik sinds kort ook in zit, over de invoering van de wet Werk en Bijstand (zie web-log ma 17 nov. 2003). Deze wet vervangt de oude wetten over werkloosheid en bijstand. Darvoor in de plaats komt een strenge wet die mensen min of meer verplicht om te gaan werken. Tegelijk krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid om mensen naar werk te begeleiden, maar ook de verantwoordelijkheid om alle (bijstands-)uitkeringen te betalen. De gemeente krijgt daarvoor ook een zak met geld, maar die is onvoldoende om het huidige niveau van uitkeringen in Breda te handhaven. Daar moet kort gezegd dus geld bij.

De komende tijd moet de gemeenteraad allemaal verordeningen vaststellen waarin staat hoe de gemeente de nieuwe Wet Werk en Bijstand gaat toepassen. Dat is dus allemaal best belangrijk, want een heleboel mensen gaan het merken wanneer wij de hand op de knip houden, dan wel gulle gevers zijn. Voor GroenLinks staat in ieder geval als een paal boven water dat de Bredase regeling sociaal moet worden, zonder dat iedereen zomaar bij de gemeente kan aankloppen voor een uitkering. Mensen moeten werken, maar als er geen werk is hoeft iemand die hooggekwalificeerd is echt niet zomaar elke rotbaan aan te nemen, zoals dit kabinet het het liefst zou zien. Daarnaast kan ik me best veel situaties voorstellen waarbij iemand niet persé hoeft te solliciteren. Een alleenstaande ouder van jonge kinderen bijvoorbeeld, of iemand die mantelzorger is. Dat soort dingen moeten we allemaal gaan afspreken de komende tijd en deze middag was dus de eerste bijeenkomst. Geen inhoudelijke discussie, maar vooral procedure-afspraken. Volgende bijeenkomst: 6 januari. Ja, inderdaad, al weer ’s middags. Zouden al die raadsleden ook geen werk hebben of zo?

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *