Lokale Omroep – do 18 mrt. 2004

Op de agenda van de commissie Cultuur stond opnieuw de zaak over de zendvergunning voor de lokale omroep (zie weblog wo 10 dec. 2003). Eens in de vijf jaar moet die vergunning opnieuw worden aangevraagd. Er zijn in Breda twee clubs (de BRTS, die nu de zendvergunning heeft, en de BOS) die een aanvraag hebben ingediend en het Commissariaat voor de Media vraagt in dergelijke gevallen advies aan de gemeenteraad. Die moet beoordelen welke omroep het meest representatieve Programmabeleids Bepalend Orgaan (PBO) heeft. Dit PBO heeft als taak in grote lijnen het programmabeleid van de omroep vast te stellen.

De kwestie was in de commissie van 10 december al eerder aan de orde geweest. Tijdens mijn voorbereiding ben ik er toen achtergekomen dat de lijst die de BRTS, één van de twee kandidaten voor de zendvergunning, volstrekt niet deugde. Bij negen van de veertien namen op de lijst heb ik toen vraagtekens gesteld. Met de lijst van de BOS was niets mis. Tumult in de commissie, want de wethouder stelde voor juist over deze omroep een positief advies te geven en de collegepartijen hadden in de vergadering al aangegeven dit voorstel te volgen. De PvdA stelde toen voor de omroepen alsnog twee maanden de tijd te geven om te gaan fuseren. Dat het een onhaalbaar idee was, is achteraf gebleken: de fusiegesprekken liepen op niets uit.

Dus stond (ruim drie maanden later!) het punt opnieuw op de agenda. Met één verschil: de BRTS had zijn PBO-lijst helemaal veranderd. Ik concludeer daaruit dat mijn kritiek op 10 december in ieder geval terecht was. En volgens de regels moet de raad de nieuwe lijst van de BRTS beoordelen, die een stuk verbeterd is ten opzichte van 10 december.

Daar had ik een nogal wrang gevoel bij. Immers, de extra tijd was bedoeld om tot een fusie te komen, niet om één van de twee clubs de gelegenheid te geven zijn PBO te wijzigen. Daarnaast was vanaf het begin duidelijk dat een fusie zou mislukken omdat de twee organisaties elkaar niet kunnen luchten of zien. Daarnaast, als de PBO van de andere club, de BOS, niet had gedeugd, zou niemand immers aangedrongen hebben op een fusie.

Daarnaast was er nog een tweede punt: de wethouder vond dat met de nieuwe lijst het PBO van de BRTS beter was dan dat van de BOS. Ook daar had ik wat vraagtekens bij. Wat mij betreft zijn ze op zijn minst gelijkwaardig. Daarnaast ben ik van mening dat de BRTS zo slordig is geweest (je zou de lijst van 10 december zelfs frauduleus kunnen noemen, omdat ‘ie echt voor geen meter deugde en er onjuiste informatie opstond), dat ze eigenlijk geen tweede kans verdienen. En wellicht zouden we als raad zelfs helemaal geen uitspraak meer moeten uitbrengen, omdat we op 10 december gewoon meteen een positief advies over de BOS hadden moeten uitbrengen (dit vond althans het Commissariaat voor de Media in een brief die ze de raad gestuurd heeft).

Het punt nam bijna twee-en-een-half uur in beslag en een duidelijke uitkomst was er niet. Hoe het in de raadsvergadering van volgende week gaat aflopen is dus nog onduidelijk. CDA, VVD en de eenmansfractie Ben Joosse (samen 19 zetels) blijven onverkort vasthouden aan de BRTS. GroenLinks, Leefbaar Breda, SP en D’66 (samen 10 zetels) zijn voor de BOS. PvdA en Breda ’97 (samen 9 zetels) twijfelen heel erg. Zij zullen wellicht helemaal geen advies willen uitbrengen, of misschien zelfs ook voor de BOS kiezen. In dat laatste geval staken de stemmen, 19 tegen 19, en hangt de situatie af van eventuele afwezigen tijdens de vergadering. Het wordt dus nog een spannende week voor beide omroepen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

2 gedachten aan “Lokale Omroep – do 18 mrt. 2004”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *