Lokale omroep (slot?) – do 25 mrt. 2004

Op de agenda van de raad stond als meest spannende punt de zendtijdtoekenning voor de lokale omroep (zie ook web-log wo 10 dec. 2003 en do 18 mrt. 2004). De situatie: in Breda strijden twee omroepen om de zendvergunning en dus moet de raad een uitspraak doen over de Programma Beleidsbepalende Organen (PBO) van beide clubs. In dat orgaan moeten namelijk mensen zitten die de Bredase samenleving zo goed mogelijk vertegenwoordigen. En wij moeten die representativiteit beoordelen.

Op 10 december is de problematiek al aan de orde geweest in de commissie cultuur. Toen heb ik min of meer gehakt gemaakt van het PBO van de BRTS, de huidige zendgemachtigde. Zij hadden namelijk allemaal mensen op de lijst staan die er ofwel niet op mochten staan, ofwel nooit waren afgevaardigd door de organisatie die ze volgens de lijst zouden moeten vertegenwoordigen. Bij 9 van de 14 PBO-leden stelde ik vraagtekens. De lijst klopte dus van geen kanten, was niet representatief en kon misschien zelfs wel frauduleus genoemd worden. Het ziet eruit als stront, het ruikt als stront, hoogstwaarschijnlijk is het stront, zou een boer zeggen.

Toch heeft de commissie toen niet gekozen voor de andere omroep, de BOS, die een PBO had dat wel klopte. In plaats daarvan vond de commissie dat de twee omroepen maar moesten fuseren. Een beslissing die het commissariaat nadien heeft veroordeeeld: we hadden toen gewoon voor de BOS moeten kiezen.

De fusie mislukte (niet erg verbazingwekkend), doordat de BRTS elke mogelijke samenwerking van de hand wees. In de commissie van vorige week kwam de zaak dus opnieuw aan de orde. Maar de BRTS had intussen wel een heel nieuw PBO (9 mutaties) ingeleverd. Formeel mochten ze dat echter, ook al was dat niet de bedoeling van de uitstel geweest. Die was immers bedoeld voor een fusiepoging. De coalitiepartijen CDA en VVD hielden echter stug vol dat de BRTS de beste kandidaat was. De PvdA had daar als coalitiepartij een wat andere mening over, samen met de rest van de oppositie. Ex-D’66-maar-nu-onafhankelijk-raadslid Ben Joosse liep zonder schaamte braaf achter het college aan.

In de commissie vroeg CDA-fractievoorzitter Dubbelman al of ik wel mocht meestemmen omdat ik in een ver verleden (ruim 5 jaar terug) bij de BRTS had gewerkt. Na enige uitleg van mij (het is lang geleden, in de gedragscode staat dat een jaar na beëindiging geen sprake meer is van belangenverstrengeling) was het voor hem geen probleem meer. Diezelfde Dubbelman had ook aangekondigd dat CDA-raadslid André Lips niet mee zou stemmen, omdat hij onlangs nog betrokken is geweest bij TV-Gazet, een commerciële omroep in Breda en dus wel belangen zou kunnen hebben in de uitkomst.

Gisteren kwam het dossier dus in de raad. De BOS had op de valreep ook nog maar een aantal wijzigingen in hun PBO doorgevoerd. Als de BRTS het mag, mogen wij het ook, was waarschijnlijk de gedachte, en terecht. Niemand ging echter serieus in op die nieuwe lijst en vooral het CDA gebruikte allemaal ongeldige argumenten. Zij beoordeelde de programma’s, niet het PBO en dat mag dus niet. Het commissariaat zal de notulen waarschijnlijk met gefronste wenkbrauwen lezen.

Ikzelf diende een amendement in op het voorstel. Hoewel ik persoonlijk de BOS een beter PBO vind hebben (zeker met de doorgevoerde wijzigingen) voelde ik al wel dat daar geen meerderheid voor was te vinden. Maar als we als raad nu eens beide PBO’s even representatief zouden verklaren, mag het Commissariaat van de Media uiteindelijk zelf een oordeel geven. Het amendement was mede ondertekend door Leefbaar Breda, SP en D’66 en ik had hoofdelijke stemming aangevraagd. Het zou spannend worden.

Toen het op stemming aankwam, bleef CDA-raadslid Lips (diezelfde die uit eigen beweging uit de commissie was weggebleven wegens belangenverstrengeling) ineens keurig zitten alsof er niets aan de hand was. En dat deden tot mijn grote verbazing ook BRTS-programmamaker Olaf Douwes Dekker en in de inovember nog tot PBO-lid van de BRTS benoemde Patrick Ernst (beide VVD). Ook na een opmerking daarover van mij vond geen van hen dat zij de zaal bij de stemming moesten verlaten. Het is maar de vraag of daardoor het genomen besluit wel rechtsgeldig is.

Hoe dan ook: de kaarten waren toen geschud. Met deze drie mensen erbij, zou het raadsvoorstel op een meerderheid kunnen rekenen. Zeker aangezien de PvdA over de kwestie verdeeld was. De helft stemde voor mijn amendement, de andere helft tegen. Waarmee in totaal met 16 stemmen voor en 21 tegen het amendement werd verworpen. Precies omgekeerd: met 21 stemmen voor en 16 tegen werd het voorstel om een positief advies te geven over het BRTS-PBO aangenomen.

Het was een uitvoerige discussie met veel oneigenlijke argumenten. Het Commissariaat voor de Media moet binnenkort een eindoordeel geven. Daarvoor zal een hoorzitting worden gehouden en ik sluit helemaal niet uit dat zo’n beetje de voltallige raad uitgenodigd wordt om tekst en uitleg te geven bij de absurde gang van zaken.

Het lijken wel Limburgse toestanden. Maar de zaak is nog niet bekeken. En ik ben benieuwd hoe de wethouder reageert als de zendvergunning uiteindelijk toch nog aan de BOS wordt verleend. Dan zou ‘ie wat mij betreft moeten opkrassen.

Slot? Nee joh, nog lang niet.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

5 gedachten aan “Lokale omroep (slot?) – do 25 mrt. 2004”

  1. Dit incompetente gemeente bestuur zou eens collectief moeten opstappen. Het is een “bloody shame” dat dit maar zo door kan gaan. Schande!

  2. Ik heb ooit bij de lokale omroep gewerkt als vrijwilliger. Of deze toen bona of mala was weet ik niet precies. Dat er toen echter ook al zaken op een vreemde manier werden afgehandeld weet ik wel. Maar dat kun je toch moeilijk die vrijwilligers kwalijk nemen. En mij dus hopelijk ook niet :)

    Eigenlijk wilde ik alleen maar radio maken.

  3. Hoe durf dit ‘gemeentebestuur’ zich op deze manier in deze stinkende belangenverstrengeling zich nog maar enigszins serieus te nemen en zich uit te spreken vóór de BRTS????!!! SCHANDE!

  4. Olaf Douwe Dekker mag dan verre familie van Multatuli zijn, diens gevoel voor sociale correctheid heeft hij kennelijk niet in de genen. Wat hier is geschied is vreselijk. Want de democratie onwaardi8g. De BOS had rechtsgeldige papieren en via vriendjespolitiek krijgt de fraudeur de prijs. Walgelijk!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *