Buurten – ma 26 apr. 2004

Politici wordt altijd verweten dat ze te weinig onder de burgers komen, en daarom gingen wij maandagavond ‘buurten’ in Breda Noord. Ongedwongen praten met buurtbewoners over de problemen die zij signaleren in hun eigen buurt. Helaas viel de opkomst een beetje tegen: er waren drie mensen gekomen. Het grote voordeel van een lage opkomst: je kan uitgebreid en in detail over de onderwerpen praten en de drie aanwezige, autochtone, oudere mannen kregen alle ruimte om hun verhaal te vertellen.

Mijn conclusies: het is in Breda Noord (met name de Hoge Vucht) niet allemaal kommer en kwel, zoals de krant ons soms doet geloven. Maar er zijn ook wat problemen. Zo vertrekken veel ouderen uit de wijk, omdat er op dit moment onvoldoende woningen beschikbaar zijn die geschikt zijn voor ouderen. En dus verhuizen oude mensen, die niet langer in hun te grote eengezinswoning kunnen blijven, naar buiten de wijk. Goed, er zijn wel plannen om in de toekomst ook seniorenwoningen te bouwen, maar daar hebben de huidige ouderen geen zak aan. Dus moeten we snel een oplossing zien te verzinnen om het acute tekort terug te drinken. Met enkele tientallen woningen die geschikt zijn voor ouderen, zou dat al lukken.

Tweede conclusie: de wijk kampt met ‘verzwarting’. Door de toenemende segregatie in de stad gaat de leefbaarheid in de wijk langzaam achteruit. Dat is onwenselijk, maar ook een veel moeilijker probleem om te tackelen. We gaan ons nu dus buigen over het integratievraagstuk op Bredaas niveau. Dat kan nog eens een heel interessante en lange discussie worden bij GroenLinks. Ik ben benieuwd.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *