Nog meer vragen – do 26 jan. 2006

Het eerste politieke debat van de verkiezingen was wederom georganiseerd door de dorpsraad Prinsenhage. Voor GroenLinks is dat nooit een thuiswedstrijd. Aangezien ik zelf eerst een commissievergadering MSO had, nam Sietzke, onze nummer 2, het eerste deel van de avond voor mij waar. Toen ik aankwam, observeerde ik de tactische situatie: een zaal vol met de gifgroene sjaaltjes van het CDA. Inderdaad geen thuiswedstrijd

Toch heeft GroenLinks de bewoners van Princenhage meer te bieden dan elke andere partij dan ook. Vooral als het gaat om het beschermen van het landschappelijke buitengebied. In dit geval gaat het om het prachtige gebied De Rith, wat voor GroenLinks één en ondeelbaar is en beschermd moet blijven tegen bebouwing van bedrijventerreinen of woningbouw. Een heel ander geluid dan dat van het CDA, dat de Rith ook zegt te willen beschermen, maar tegelijkertijd beweert dat het gebied dat tot De Rith behoort veel kleiner is dan dat het werkelijk is. Een goedkope smoes om toch delen van dit cultuurhistorische gebied te kunnen gaan bebouwen.

Ook veel andere partijen zien bouwen in de Rith wel zitten. Zo meldde de SP dat hun belangrijkste prioriteit woningbouw is en dat ze daar zelfs De Rith voor willen opgeven. Iets wat trouwens helemaal niet nodig is omdat voldoende andere locaties beschikbaar zijn. De Leefbaren hebben al lang geleden gezegd dat bebouwing van de Rith voor hun aanvaardbaar is, en bleven dat standpunt consequent verdedigen. VVD maakt zich er ook allemaal niet zo druk om en ook de PvdA hecht niet veel belang aan het daadwerkelijk beschermen van het buitengebied. Eigenlijk zijn het alleen D’66 en Breda’97 die, net als GroenLinks, het beschermen van De Rith een belangrijk item vinden.

Zo waar hoorde ik enige instemming in de zaal na mijn pleidooi voor het behouden van De Rith. Toch een deukje in dit traditionele CDA-bastion?

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *