Homo Confligens – vr 15 juni 2007

gemeenteraad van Breda

Al enige jaren woedt in Bredase raad een discussie over het vergader- en werkschema van de raad. Daarbij tekenen zich steeds duidelijk twee kampen af: het kamp overdag en het kamp ’s avonds. Tijdens de hei-sessie vandaag laaide de discussie weer eens op.

En ja hoor, daar was hij weer. De opmerking van de burgemeester dat de raadsleden van Breda er toch echt aan zullen moeten geloven: de raad van de negende stad van Nederland kan het zich niet veroorloven om alleen ’s avonds te vergaderen. Net toen wij, de avondvergaderaars, dachten de steeds weer terugkomende discussie in ons voordeel beslecht te hebben, leek de oproep van de Burgemeester ineens op weerklank te kunnen rekenen.
De scheidslijn tussen avondvergaderaars en de overdag-vergaderaars loopt grofweg gelijk aan het verschil in werkzaamheden en het soort dienstverband dat mensen hebben. Zelfstandig ondernemers of types uit het bedrijfsleven zijn, samen met mensen die buiten de stad werken, vooral voorstander van de avondvergaderingen, terwijl huisvrouwen (Breda kent geen vertegenwoordigers van huismannen in de raad), pensionado’s en (semi-)overheidsdienaren doorgaans tot het kamp van de overdag-vergaderaars behoren.

De laatste groep gebruikt telkens weer als argument dat werkgevers verplicht zijn hun werknemers vrij te geven voor politieke activiteiten. In de praktijk geldt dat echter alleen voor overheidsdienaren en een enkele werknemer in een bedrijfstak met een goed uitonderhandelde CAO. Ook beroepen de overdagjesmensen zich op het feit dat iedereen tegenwoordig nog maar 32 of hooguit 36-urige werkweek heeft. Ook dat geldt helaas voornamelijk in overheidsland. In het echte leven wordt 40 uur weer steeds meer de norm.

In mijn onverwoede strijd tegen het overdag vergaderen, heb ik trouwe bondgenoten bij de VVD. Want behalve de manager en de ondernemer houden in die fractie ook de huisvrouwen, de pensionado en de overheidsdienaar stevig vast aan het ’s avond vergaderen. Met daarbij een even simpele als elegante verklaring: het vergadertijdstip van de raad kan van invloed zijn op de politieke kleur van de raad.

Ik liet de opmerking even op mij inwerken, maar zag de logica er wel van in. Laten we stellen dat op een enkele werknemer met avonddiensten na, iedereen wel ’s avonds kan vergaderen. Verplaats je het vergadertijdstip naar overdag, zouden zelfstandig ondernemers en werknemers in het bedrijfsleven het al behoorlijk lastig krijgen met hun agenda. Ook studenten zullen het vergaderritme niet altijd kunnen combineren met hun collegerooster. Dat kan leiden tot een afnemende politieke participatie van de jongeren in onze onlangs flink verjongde raad, of tot studievertraging. En fabrieksarbeiders zullen ongetwijfeld ook lastig vrij kunnen krijgen voor een vergadering van de commissie Sociale Zaken. Blijft over: een gemeenteraad van huisvrouwen en huismannen, van uitkeringsgerechtigden, leraren, ambtenaren en vakbondsmensen. Ik stel me een raad voor met veel tijd, maar helaas weinig innovatief vermogen.

Nu de gemeenteraad van Breda is opgedeeld in twee onwrikbare kampen, verkeert de discussie in een impasse. Daarom wil ik een alternatief voorstel doen: de gemeenteraad vergadert alleen nog maar in het weekeinde, bijvoorkeur op zondag. Bijkomend voordeel is dat familiemensen, zondagsrusters, dagjesmensen, orthodox gereformeerden en andere conservatieve krachten dan buiten de boot vallen. Breda gaat progressieve tijden tegemoet.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

3 gedachten aan “Homo Confligens – vr 15 juni 2007”

 1. Hoi Selcuk,
  Ikben ondernemer en vergader het liefst overdag. Ik ben werkgever in een branche zonder CAO. Onze mensen krijgen vooor dit soort dingen altijd vrij. Je theorie gaat dus niet altijd op.
  Maar…….ik realiseer me dat ik geen doorsnee ondernemer en al helemaal geen doorsnee werkgever ben. Dus ik ben het gewoon met je eens.
  Groet, Henk

  [sÇ: je hebt ook raadsleden onder je personeel. Toch?]

 2. eeeeeh……jaaah…….maar gelukkig zijn ze niet in de meerderheid.

  [sÇ: Hmmm. Wat dan weer de interessante vraag opwerpt waarom je zo blij bent dat ze niet in de meerderheid zijn ;) ]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *