Homo Formans – do 18 okt. 2007

Stadhuis

De raadsvergadering behandelde vandaag een historisch agendapunt: het bestemmingsplan Teteringen. Het is een langlopend dossier met in het verleden heel wat missers.

Teteringen is een dorp dat in 1997 geannexeerd is door Breda. Vrij snel daarop werden plannen gemaakt voor grootschalige nieuwbouw bij het dorp. Met zo’n drieduizend woningen extra werd het dorp zo’n beetje verdubbeld. Aangezien het hele plan was opgedeeld in drie kleinere plannen, dacht de gemeente Breda onder de normen te zitten die verplichten tot het houden van een Milieu Effect Rapportage.

Vanaf het begin riep GroenLinks dat Breda wel MER-plichtig was. Iets dat uiteindelijk zo’n vier jaar geleden door de Hoger Raad werd bevestigd. Breda kon overnieuw beginnen met een grote financiële strop. Eigen schuld, dikke bult, zou je zeggen.

We zijn nu weer enkele jaren verder. De aantallen zijn een klein beetje teruggeschroefd en een deel van de woningbouw, zo’n 700 woningen, wodt niet aan het dorp Teteringen, maar aan de Bredase wijk Hoge Vught vastgebouwd. Tijd om de bestellingsplannen vast te stellen.

Verassend genoeg was het de VVD, in de voorgaande drie periodes verantwoordelijk voor het hele debacle, die ging protesteren tegen de bouwhoogten van twee bescheiden woontorens aan de invalsweg van het dorp. Leuk voor de bühne, maar steekhoudend was het niet echt. De gebouwen staan vlak bij een ook al niet zo kleine VMBO-school die er in de vorige periode, nog steeds onder verantwoordelijkheid van een VVD-wethouder, is gekomen.

Het zou flauw zijn om de VVD telkens weer onder de neus te wrijven wat zij zelf, toen ze in de coalitie zaten, allemaal gedaan hebben. Maar van diezelfde fractie zou je ook enige consistentie mogen verwachten. Ofwel: ga niet protesteren tegen zaken die je in een vorig leven niet belangrijk genoeg vond om aandacht aan te besteden. Terecht overigens, ze zijn ook niet belangrijk. Hoogbouw langs een rondweg, op een stuk grond dat vroeger weliswaar bij het grondgebied van Teteringen behoorde, maar dat qua afstand dichter bij gelijksoortige hoogbouw aan Bredase zijde ligt, dan bij de kerk van Teteringen, daarvan kan je moeilijk beweren dat die het dorpse karakter zouden aantasten.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *