Nog efficiënter – wo 3 mrt. 2004

Na de efficiënte vergadering van maandag (zie web-log ma 1 mrt. 2004) hadden we ook een plan voor de woensdag. De laatste tijd verdoen we een deel van onze tijd met kletsen (we vinden elkaar allemaal zo aardig) en komen we niet meer aan werken toe. Dat doen we dus anders: eerst werken, dan kletsen. En ook dit wierp zijn vruchten af. Allereerst ging er een brief uit naar de landelijke fractie van GroenLinks. Zij moeten dit najaar het kunstenplan 2005-2008 vaststellen en er staan twee Bredase initiatieven in dit plan die voor rijkssubsidie in aanmerking komen: het Museum voor Grafische Vormgeving (zie web-log wo 4 febr. 2004) en Danstheater De Stilte. Wij plijten al jaren voor een rijkssubsidie voor dit professionele dansgezelschap en wilden dit graag als overweging aan de Tweede Kamerfractie meegeven. Juist omdat dat andere project, het Museum, bij ons op veel minder steun kan rekenen.

Ook hebben we vragen gesteld over de tariefsverhoging van de zwemlessen in het Van Sonsbeeck-zwembad in Breda. In twee etappes gaan de prijzen daar maar liefst 25% omhoog. Belachelijk, vinden we, aangezien zwemlessen hartstikke belangrijk zijn.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

9 gedachten aan “Nog efficiënter – wo 3 mrt. 2004”

 1. ander voorstel.alleen maar werken.lullen word je niks wijzer van en de burgers al helemaal niet.kom op probeer het eens met zijn alle daar.8 uur per dag gewoon werken zoals iedereen.succes

 2. Geachte,

  Waarom wilt de overheid niet ingrijpen?
  Waarom past de overheid niet de te oude hondenwet aan??
  De hond is nutteloos volgens deze wet.
  Heeft de overheid gehoorde van; speurhonden, drugshonden, reddingshonden, politiehonden, blinde geleide hond, etc. etc.?

  De kat is nuttig. De kat vangt muizen. Wordt het ook niet eens tijd om deze wet aan te passen. Ik heb nog nooit een blinde geleide kat/poes gezien!

  Zijn katten dan belangrijker als kinderen, want de overheid grijpt niet in?
  De oplossing moet nog komen van de overheid.
  De oplossing van de gevangen katten onvruchtbaar maken en dan weer terug zetten, helpt niet. In de theori; de kat bewaakt het gebied. In de praktijk; de mensen hebben dezelfde overlast van dezelfde kat.

  De grondwet;
  artikel 5; Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen.

  Wanneer pakt de overheid ook de kattenoverlast aan op een fatsoenlijke manier? Wanneer onderneemt de overheid aktie?
  In een oude wet staat dat katten nuttige huisdieren zijn; ze vangen ongedierte. Het wordt eens tijd dat deze wet wordt aangepast. We leven niet meer in die tijd toen deze wet gehandhaafd. We leven nu en de katten bezorgen ook overlast. Laat de overheid en de politiek deze wet aanpassen of een wetsvoorstel indienen! De hoogste staatsmacht heeft recht om deze wet aan te passen.

  Zijn katten dan belangrijker als kinderen, want de overheid grijpt niet in?De oplossing die Nederland nu heeft, is niet voldoende.
  De gevangen katten maken ze onvruchtbaar en terug zetten op de de plaats waar ze gevangen zijn. In de theorie; kat bewaakt haar/zijn gebied. Er komen geen andere katten in het gebied. In de praktijk; de mensen hebben dezelfde kattenoverlast van dezelfde kat.
  Als de overheid de gevangen katten niet terug zet dan bestaat de kans dat een andere kat zijn plaats (gebied) overneemt. Als de overheid de andere kat vangt dan blijven er steeds minder katten over voor deze plaats in te nemen.

  Artikel 6
  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
  -de kattenoverlast is een wanorde in de gemeente. Katten gebruiken de openbare kinderspeelplaatsen en zandbakken als kattenbak. Dat kan de aantasting zijn van de gezondheid. Spoelwormen! De katten kunnen aangereden worden door een auto. De verkeersveiligheid komt in gevaar. Bij wie kan de bestuurder zijn letselschade en voertuigschade claimen als de kat niet gechipt is? Voor hetzelfde geld rijdt men, de bestuurder zichzelf in de kreukels. Ik vind voorkomen is beter dan genezen.

  Artikel 10
  1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  2. De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
  3. De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.
  -lid 1; recht op eerbiedigingen van zijn persoonlijke levenssfeer. Waarom is daar dan een ongewilde, ongewenste kat in tuin, huis, keuken, kamer, slaapkamer etc. De levenssfeer wordt aangetast van de inwoners van de gemeente .Sommige) inwoners worden niet serieus genomen en deze worden wel aangetast in de persoonlijke levenssfeer. De gemeente heeft een reden; kattenoverlast in prive-sfeer. Ik ken genoeg voorbeelden dat het ook openbare kattenoverlast is. De gemeente doet aan struisvogelpolitiek. Kop in het zand en het probleem kattenoverlast is er niet.
  De katteneigenaar is verantwoordelijk voor andermans levenssfeer want hij houdt geen toezicht op zijn/haar buitenlopende kat. Dus wat doet de overheid daar aan. Er zijn genoeg mogelijkheden voor de kat; eenkattenren, een overdekte plaats etc.

  Artikel 11
  Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
  -kattenoverlast (aantasting van de gezondheid spoelwormen). Hondentoilet wordt niet 1x per week schoongemaakt. Ook weer een eventuele aantasting van het lichaam. De hondeneigenaar en de hond kan een ziekte oplopen

  Kattenoverlast;
  -de katten gebruiken de openbare zandbak als kattenbak (met alle gevolgen
  van dien). De zandbakken zijn voor kinderen en niet voor katten. De honden
  worden al geweerd uit kinderspeelplaatsen en zandbakken. Waaro de kat niet?
  -het nachtelijk gekrijs van de katten. Dat is bijna altijd te horen.
  -de eenmalige ongelukken (maar de eenmalige ongelukken kosten de overheid
  veel geld). Kat in elektriciteithuisje. Twee steden zonder stroom. De kat heeft het niet overleeft. Als deze kat gehipt was dan kon de overheid het claimen bij de eigenaar van de kat. Dus de volgende keer let de katteneigenaar wel beter op zijn kat. Het voorkomt dan ook weer zwerfkatten.
  Kattenoverlast; chippen en claimen bij de eigenaar. Dat is wel zo eerlijk.
  -de dode katten langs de kant van de weg. Ik zie meer katten dood langs de
  kant van de weg als menig ander huisdier. Hoe komt dat?
  -katten gaan wagens op de openbare weg op wagens liggen. Ze krassen met hun
  pootjes een soort nestje op de auto’s.
  -gaan in gazons liggen dabben en plantsoenen van de gemeente
  -vernielen andermans tuintjes. Wilt U daar ook foto’s van zien.
  -maken de buurten en wijken onveilig. De katten bewaken hun gebied.
  -slaan vissen uit de vijvers (particulier en openbaar)
  -scherpen hun nagels tegen het jonge aangewas.Dat is niet leuk voor het
  milieu en de natuur.
  -vallen andere huisdieren aan, vallen kinderen aan. (hetzelfde gebeurd ook
  wel eens met honden.)
  -jagen op vogels die in grote kooien zitten. De vogels vliegen zich te
  pletter tegen het gaas.
  -gebruiken de openbare kinderzandbak als kattenbak. De ontlasting kan
  besmettelijke ziektes veroorzaken (blindheid!!!). Dat is niet fijn voor de
  kinderen en ouders. De ontlasting is ook niet goed voor het milieu.
  -etc. etc.

  De katteneigenaar stuurt zijn/haar kat een onnatuurlijk dood tegemoet om
  zijn kat naar buiten te sturen zonder begeleiding. Het gaat hierover de
  buitenlopende kat. Wilt dit de gemeenteraad en de gemeente op zich geweten
  hebben? Of sterker nog de overheid

  De gemeente is het er mee eens dat sommige katten zo aan zijn/haar eind
  komen? Als er een kattenbeleid komt dan gebeuren dit soort ongelukken wel
  minder. Als de katteneigenaren beter op zijn kat letten, gebeurt deze
  ongelukken minder. Het was eerst kattenoverlast maar nu is het bij mij
  kattenbescherming. Daar kan de gemeente/overheid wel iets aan doen.

  ZIJN KATTEN BELANGRIJKER VOOR DE OVERHEID ALS KINDEREN?
  Waarom de honden weren uit de openbare kinderspeelplaatsen en zandbakken terwijl de buitenlopende katten deze gebruiken als kattenbak. De ontlasting van de kat kan ziektes verspreiden met als gevolg blindheid, slechtziendheid etc. De ontlasting van de hond kan ook ziektes verspreiden maar deze honden worden nu geweerd uit de openbare kinderspeelplaatsen en zandbakken. Dus waarom niet de katten?

  Inenting katten;
  Slechts 25% van de katten zijn inge-ent tegen ziektes en spoelwormen.

  Risicogroep en Spoelwormen;
  De grootste risico groep zijn kinderen. Deze kinderen spelen in de openbare zandbak. Wat is mooier met de kinderen of kleinkinderen naar de openbare speelplaatsen te gaan om daar in de zandbak te gaan spelen?

  Hoe kan de mens besmet raken?
  De mens kan eitjes opnemen door contact met besmette grond. Uit bloedonderzoek is gebleken dat zoveel procent van de Nederlandse bevolking wel eens een besmetting heeft doorgemaakt. Na opname van de besmettelijke eitjes komen larven in het darmkanaal vrij. Soms zien we long- en lever aandoeningen. Bij uitzonderingen kunnen oogklachten optreden. Omdat kinderen meer contact hebben met de grond, is het risico met spoelwormen bij kinderen groter dan bij volwassen mensen (volwassenen).

  SARS
  Zoals U weet is sars een dodelijke ziekte.
  Huiskatten kunnen SARS verspreiden; huiskatten kunnen besmet raken met de longziekte en kunnen deze hoogstwaarschijnlijk over dragen. Het is geen reden om bang te worden voor huiskatten zolang geen sprake is van een massale uitbraak. Maar de mogelijkheid bestaat wel.

  Overal waar honden en katten hun behoefte doen, komen spoelwormen voor. Om besmetting te voorkomen, moeten wij onze aandacht richten op het weren van katten en honden uit de openbare kinderspeelplaatsen en zandbakken. Maar ook onze aandacht vestigen hoe men de kat een zo natuurlijk mogelijk leven te laten leiden zonder dat deze kat overlast bezorgt.
  De hond wordt al geweerd door de gemeente maar de katten niet. Waarom de honden weren uit de kinderspeelplaatsen en zandbakken en de katten niet? Er zijn genoeg mogelijkheden a.s de kat ook te laten chippen, registreren etc. Het voorkomt ook (zwerf)kattenoverlast.

  Was de handen altijd na het tuinieren en na het verwijderen van honden- en kattenpoep. Dus ook in andermans tuintjes zijn de katten en honden aanwezig met de honden- en kattenpoep. Er bestaat een hondenbeleid dus de inwoners kunnen bijna geen last meer hebben van de hondenpoep. Dan blijft alleen nog maar de kattenpoep over.

  Er bestaat een hondenbeleid voor de honden te weren uit openbare kinderspeelplaatsen, zandbakken etc. Dus de kat blijft alleen over voor deze ook nog te weren uit de kinderspeelplaatsen, zandbakken etc.

  Als u een enquette/onderzoek kan houden over kattenoverlast (in Nederland), dan ben ik niet de enigste. Ik heb navraag gedaan.

  Katten zijn gezellige huisdieren maar kunnen ook voor overlast zorgen.

  Graag uw reactie!
  e.vasterman

 3. Hmmm :? , normaal heb ik helemaal niet de behoefte om reacties weg te halen. Doe ik ook niet, tenzij het oproept tot haat of zo, maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Toch tart bovenstaande reactie van Dhr. of Mevr. Vasterman mijn geduld. Moet ik dit verhaal serieus nemen of niet? En daarnaast, het is toch niet de bedoeling zomaar al je epistels lukraak overal op het web te posten, zoals deze meneer of mevrouw waarschijnlijk doet? Zal ik er een poll aan wijden? Krijgt Vasterman een ereplaats op mijn web-log of moet ie weg?

 4. reactie op reactie van Vasterman:
  Wellicht te uitgebreid, maar de kern klopt. Zogeheten katten”liefhebbers” zijn asocialen die geen enkele verantwoordelijkheid jegens anderen nemen. Zij spreken vlot over “de natuur” van de kat maar laten mij niet mijn jagersnatuur botvieren op deze krengen.
  Hoog tijd voor bescherming tegen deze plaag!!

  frank van Riel

 5. vasterman is het voorbeeld van iemand die de kattenoverlast goed beu is , en velen met hem.

  er zijn teveel mensen die op een onverantwoorde manier katten houden .

  waar mensen met honden zich blauw betalen , mogen kattenliefhebbers er zonder problemen zo 20 in huis nemen.

  ik schrijf dit stukje omdat ik zelf ook last had van katten in mn tuin en heb het volgende ontdekt.

  wat te doen las je GEEN kat in je tuin wil en toch geen dieronvriendelijke methoden wil gebruiken ??

  TIJGERPOEP !!! !

  1 ijsemmertje met tijgerpoep (1/2 liter ) in je tuin gegraven en gegarandeerd in een omtrek van 50 meter GEEN katten meer.

  te verkrijgen bij dierenopvang PANTERA

  http://www.pantera.nl/index_nl.php?id=1

  3.5 euro per emmertje , ben net geweest…………

  0516-441923 Nijeberkoop Friesland

  het was me een genoegen u van dienst te zijn.

 6. Het is al een hele tijd geleden dat dit bericht is geplaatst, maar voor degenen die dit nog lezen en denken: “Fijn, ik zal even bellen,” bel dan niet het bovenstaanden nummer maar — 0516-451648 — anders bent u straks de vijfde persoon die naar ons belt voor een emmertje tijgerpoep. We zullen u dan moeten teleurstellen, we hebben slechts drie huiskatten en ik ben bang dat kattenpoep niet zal helpen in uw tuin. Bij voorbaat dank!

 7. Hallo,

  Schade die katten in mijn tuin aanbrachten:

  -fruitbomen als krabpaal gebruikt (gevolg: spint)
  -zaaisel om zeep geholpen
  -jonge plantjes idem
  -andere planten geplet/vernield
  -bloembollen ‘verplaatst’
  -voorwerpen omver gegooid
  -ons meerdere keren wormen bezorgd (recept dokter was nodig)
  -heb meerdere keren vlooien gehad
  -herrie (in de paartijd) het leken wel tijgers!
  -minder vogels in de tuin

  Nog niet genoemd dat mijn hele tuin is aangepast tegen katten, het handen vol geld kost (kattenschrik) en de kans op ziekten zoals toxoplasmose reeel is.

  Katten hebben geen recht in andermans tuin te komen en schade aan te richtten. Al helemaal niet als je de kateigenaar in kennis hebt gesteld dat je zijn/haar kat niet in jouw tuin wilt.
  Een kat is eigendom (meestal) van iemand, en die is verantwoordelijk. Moet dus met klachten iets doen. (lusten lasten dragen).
  Mijn kind poepttoch ook niet in hun tuin!

  Daarnaast kunnen loslopende katten inderdaad de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

  Dit wilde ik kwijt.

  Margaret

 8. Het blijft me verbazen dat bij uitstek deze blog zoveel reacties van katenhaters blijft oproepen. Niet de meest zinnige bezigheid, aangezien ik geenszins van plan ben ook maar één kat de bel aan te binden. Andermans katten zijn meer dan welkom in mijn tuin. Nou ja… dakterras. :D

 9. …en dan heb je ook nog al die brutale vogels die door _mijn_ lucht vliegen, in _mijn_ tuin poepen, _mijn_ kersen op eten en _mij_ zondagochtend altijd wakker maken met hun gekrijs!

  Vervelend, hoor, al die beesten die zomaar vrij in _mijn_ natuur mogen rondlopen/vliegen. Waar halen ze het lef vandaan… Stelletje egoistische wezens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *