Teteringen – ma 5 juli 2004

De discussie in de fractie ging voornamelijk over Teteringen. Het in 1997 geannexeerde dorp wacht een ruime verdubbeling. Er is een Vinex-wijk gepland met zo’n 3000 woningen. Al jarenlang roept GroenLinks dat de gemeente een Milieu Effect Rapportage (MER) zou moeten doen. In zo’n MER worden de gevolgen van de uitbreiding gemeten: niet alleen voor de natuur, maar ook voor de leefbaarheid in het dorp en de verkeersafwikkeling.

De MER is verplicht voor alle nieuwbouwwijken met meer dan 2000 woningen. Voor kleinere wijken is het niet nodig, hooguit wenselijk. Maar een MER is ook lastig, zeker in het geval van Teteringen, waarbij de verkeerssituatie bijvoorbeeld helemaal niet goed geregeld is in de plannen. En dus, om maar geen MER te hoeven doen, had de gemeente de uitbreidingsplannen in Teteringen opgesplitst in drie plannen: allemaal deelplannen van minder dan 2000 woningen.

Enkele weken terug heeft de Raad van State de gemeente teruggefloten. Hoewel de plannen zijn opgesplitst, moet het toch beschouwd worden als één plan en dus had er een MER moeten komen. De plannen voor Teteringen liggen dus in één klap stil en de financiële strop voor de gemeente loopt in de miljoenen.

Iedereen gedupeerd: zelfs de inwoners van Teteringen zelf. Maar de arrogantie van het college (we splitsen de plannen op, dan hoeven we lekker geen MER te doen) is afgestraft. En, aangezien ik denk dat de MER, in ieder geval qua verkeer, negatief zal uitpakken, zullen de plannen enigszins gewijzigd moeten worden. En dat is dan wel weer positief. Want nu de MER alsnog wordt gedaan, zal de uitkomst zijn dat de plannen beter doordacht zijn. En daar heeft iedereen belang bij.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *