Algemene Beschouwingen – do 4 nov. 2005

De fractie kwam aan het eind van de ochtend bij elkaar om de schriftelijke reacties op de gemeentebegroting te van de andere fracties bespreken. Plotseling kwam het hoge woord eruit. Piet Hein vroeg of ik de mondelinge behandeling in de raadsvergadering wilde doen.

De begrotingsbehandeling is een lange vergadering waarbij elke partij nog eens uiteenzet wat haar visie op de wereld is en wat er goed is (coalitie) of juist mankeert (oppositie) aan de begroting voor het komende jaar. In de begroting staat namelijk precies hoeveel geld er het komende jaar waaraan wordt uitgegeven. In die zin is het één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar.

Doorgaans is de behandeling van de begroting het werk van de fractievoorzitters. In die zin was het dus wat vreemd dat ik daar ineens tussen stond. En hoewel ik maar een paar uur tijd had gehad om me erop voor te bereiden, had ik de indruk dat het heel aardig ging. Vooral de tweede termijn. Mijn eerste bijdrage had ik voor de zekerheid toch maar uitgeschreven op papier. Maar wanneer de bijdrage uit het bolle hoofd moet, voel ik me toch altijd het lekkerst.

Hoewel, zoals gewoonlijk, aan de begroting geen letter is veranderd, heeft GroenLinks toch nog een bescheiden succesje geboekt. In een motie wilden we de wethouder opdragen om een plan te maken om de drie jongerencentra in de Haagse Beemden samen te voegen. Nu zijn de centra heel vaak dicht, omdat de jongerenwerkers in de wijk verantwoordelijk zijn voor alle centra en dus niet continu al die centra open kunnen houden. Als er één centrum zou zijn, kunnen de openingstijden flink verruimt worden. Hoewel de motie (mede ondertekend door SP, Breda’97 en D’66) niet werd aangenomen, had deze wel de sympathie van het CDA. In één van de volgende vergaderingen SAW zal het onderwerp worden besproken. En daarmee is het gelukt het jongerenwerk in de Haagse Beemden op de politieke agenda van de andere partijen te krijgen.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *