Hoogste tijd – ma 6 febr. 2006

Voorafgaande aan de fractievergadering kwam ik nog één keer samen met Hanneke en Henk om een laatste hand te leggen aan een gezamenlijke horeca-notitie over het sluitingstijdenbeleid. Even leek het nog stuk te lopen op zes woorden, terwijl we eerder al overeenstemming over het hele document dachten te hebben.

Maar we kwamen eruit. Waarna ieder zijns of haar weegs ging. In mijn geval de fractievergadering van GroenLinks, waar ik nog verantwoording moest afleggen over mijn enigszins solistische optreden in de totstandkoming van, jawel, diezelfde horecanotitie. In mijn enthousiasme over de razendsnelle totstandkoming van het document had ik verzuimd iedereen in de fractie te informeren. En hoewel inhoudelijk iedereen zich in de notitie kon vinden, verdiende dat inderdaad niet de schoonheidsprijs.

De notitie is te downloaden via http://www.groenlinksbreda.nl/media/notitie_hoogstetijd.pdf.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *