Homo Multiplicabilis – do 13 dec. 2007

straatbeeld
bron: www.schoolbieb.nl

De werkgroep diversiteit van GroenLinks Breda kwam voor het eerst bij elkaar. Breda komt namelijk met een nieuwe nota over integratie en het leek ons goed om op dit punt een met een eigen visie te komen.

Enerzijds ben ik de discussie over dit onderwerp meer dan beu, omdat het onderwerp in de landelijke duscussie dankzij mensen als Wilders is verzand tot een stapeling van ongefundeerde aanvallen op de islam. Elk genuanceerd geluid wordt door rechts meteen vertaald als het ontkennen van ‘het probleem’ en elke politicus die dat doet is een ‘lafaard’. Gelukkig is de discussie op lokaal niveau, in Breda althans, nog altijd een stuk genuanceerder en realistischer.

De eerste bijeenkomst van onze werkgroep dreigde al snel te blijven steken in een filosofische discussie over wat we onder integratie verstaan, in hoeverre we daar strenge eisen aan moeten stellen en in hoeverre integratie kan met behoud van eigen cultuur. In het gesprek werden zaken die we ooit als middel beschouwden -bijvoorbeeld het idee van de gemengde wijk- ineens tot doel verheven.

Mijn idee was om het dan maar om te draaien. Laten we als werkgroep eerst maar eens inventariseren welke problemen er in Breda concreet spelen op het vlak van de multiculturele samenleving en de integratie om daar vervolgens oplossingen bij te bedenken. En dan uiteraard bij voorkeur oplossingen die passen bij de liberale waarden van GroenLinks omtrent culturele en individuele vrijheid.

Daarmee wordt het probleem overigens al een stuk minder complex. Want we kunnen het over burka-verboden hebben, maar ik heb in Breda nog nooit iemand met een burka zien rondlopen. Nog even los van het feit of ik een burka nou echt zo’n groot probleem zou vinden, is het sowieso al niet aan de orde. Daar hoeven we dus al vast niet over na te denken. En zo zijn er wel meer problemen die eigenlijk helemaal geen probleem zijn.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *