Robbertje – do 15 juli 2004

Anderhalf jaar geleden ben ik gestopt met mijn werk bij Omroep Brabant om in de raad te gaan zitten. Maar mijn vervangster Eefke Boelhouwers zat op hete kolen en had mij enkele weken terug al gevraagd of ik niet voor één keer kon invallen. En dat kon. Dus was ik deze donderdag weer eens op mijn oude stek in Eindhoven.

Aangezien het radio-programma Een Robbertje Bartol tot 19.00 uur duurde en ik pas om vijf voor zeven weg kon, vreesde ik te laat te zijn voor de raadsvergadering. Het viel echter mee, slechts vijf minuten te laat, om 19.35 uur liep ik de raadszaal binnen voor de laatste vergadering voor het reces.

Allereerst enkele vragen over de dreigende bomenkap in Teteringen (zie web-log do 29 jan. 2004). In Januari was buurman Charles van den Bosch al voor de shovel gesprongen om te voorkomen dat een bosperceel van een kleine hectare platgewalst zou worden. Later keurde de rechter deze kap inderdaad af. Maar nu dreigde de paters van het missiehuis samen met projectontwikkelaar De Wilde (die daar eigenlijk een omstreden 18-holes Golfbaan willen realiseren) opnieuw te gaan kappen. De wethouder, die eerder nog aangekondigd had desnoods zelf met het hele college voor de shovel te gaan staan, merkte dit maal op in de kwestie geen partij te zijn en dus niets te kunnen doen om de kap tegen te gaan.

Het voornaamste punt op de agenda was echter de kwestie rond de geplande woningbouw in Teteringen (zie web-log ma 5 juli 2004 en wo 14 juli 2004). De oppositie had fel ingezet: de positie van de wethouder was wat ons betreft onhoudbaar. In een drietal moties werd dat verwoord: het beleid van het college werd afgekeurd, de wethouder moest zijn dossier overdragen aan een ander en, tot slot: het vertrouwen in de wethouder werd opgezegd.

Dat die laatste motie, die als consequentie zou hebben dat de wethouder maar moest opstappen, had, zoals te verwachten viel, geen meerderheid. Dat de collegepartijen echter ook niet bereid waren hun afkeuring over het gevoerde beleid uit te spreken, vonden wij wel erg laf. Ze staken echter wel hand in eigen boesem. Zoals CDA-voorman Cees Dubbelman het verwoordde: “we hadden beter naar GroenLinks moeten luisteren” (tsja, dat is altijd verstandig) en “we zijn zelf ook verantwoordelijk”. Wat Piet Hein Scheltens, fractievoorzitter van GroenLinks, deed opmerken dat, als de wethouder dan niet opstapte, misschien de voltallige fractie van het CDA beter kon opstappen. Ook daartoe was Dubbelman echter niet bereid.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *