Voorzitter – do 12 mei 2005

Kort geleden ben ik benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raadscommissie Middelen, Stadsbeheer en Organisatieontwikkeling (MSO). Nu heeft de plaatsvervangend voorzitter van MSO meestal niet veel werk, want de echte voorzitter, Ger Posthuma, laat nooit verstek gaan. Dat bleek ineens anders: Ger heeft wat probleempjes met zijn gezondheid en zodoende mocht ik al meteen opdraven als plaatsvervanger.

Het is natuurlijk nooit leuk om iemand te vervangen die ziek thuis ligt. Maar los daarvan is het natuurlijk best spannend om voor het eerst van je leven een commissievergadering voor te zitten. Dus ergens was het ook best leuk om dit een keer te mogen doen. Echt bang om een miskleun te begaan was ik niet: naast me zat griffiemedewerker Jos de Hoogh die mij voor de ergste fouten behoedde. Daarnaast had hij een dag eerder al de agenda met me doorgelopen. Aan ondersteuning geen gebrek.

Een erg korte vergadering is het onder mijn leiding niet geworden. Maar korte vergaderingen zijn ook niet per definitie beter. Ik hoop wel dat het een heldere vergadering is geweest, waarbij iedereen gelijkelijk aan bod kwam. Want dat is volgens mij de taak van een voorzitter: zorgen dat de menings- en besluitvorming helder verloopt en dat iedereen zijn of haar zegje kan doen. Alhoewel, haar zegje… Van de zeventien aanwezige commissieleden waren er slechts twee vrouw. MSO, het zal wel een echte mannencommissie zijn.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *