Dwars Congres – 17 t/m 19 juni 2005

Wie denkt dat een politieke jongerenorganisatie slechts als taak heeft om de luis in de pels te zijn van de moederpartij en zich voor de rest klem te zuipen heeft het mis. Zeker nu bij Dwars intern geherstructireerd moest worden. Dit onder de noemer van de bestuurlijke vernieuwing. Als ouwe lul was ik bijzonder kritisch. Ik delfde het onderspit.

Het centrale punt van de bestuurlijke vernieuwing was de samenvoeging van het Coördinerend Overleg (zeg maar het bestuur van Dwars) en de Jongerenfractie (het politiek-inhoudelijke orgaan). Argument daarbij was dat de afzonderlijke organen op dit moment niet optimaal naast elkaar functioneren.

Nu is het bij politieke partijen doorgaans gebruikelijk dat bestuur en fractiewerk strikt gescheiden zijn. Bij jongerenorganisaties is dat minder vanzelfsprekend. De scheiding tussen bestuurlijk-organisatorisch en politiekinhoudelijk was bij Dwars dan ook net zo veel een toevallige samenloop van omstandigheden dan een bewuste keuzse. Desalniettemin iets dat in mijn ogen waardevol was. Twee functies die wezenlijk van elkaar verschillen moet je ook niet willen bundelen.

Ik kon lullen als Brugman, maar de statutaire wijzigingen kregen de vereiste 2/3 meerderheid, ook al was de stemverhouding op momenten nog even spannend. In mijn ogen, en die van enkele andere ‘prominente’ Dwarsers, een verkeerde beslissing, maar het zij zo.

Het tweedaagse zomercongres in het Rotterdamse Poortgebouw verkoos ook een nieuwe jongerenfractie. Daarnaast veel discussie over sexualiteit, het thema van dit congres (onder meer over homo- en vrouwenemancipatie), discussie over de in de ogen van sommigen te hoge bierprijs en natuurlijk veganistisch eten. Na zondagmiddag meegeholpen te hebben met het opruimen, reisde ik af naar Breda.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *