Homo Disceptans – di 12 dec. 2006

stedelijk jongerendebat

Een van de leukste dingen die me als gemeenteraadslid ten deel valt is de jaarlijkse uitnodiging om als debatleider op te treden bij het stedelijk jongerendebat. Ze waren me ook dit jaar niet vergeten.

Het debat werd dit maal gehouden in de raadszaal van Breda. Eigenlijk de leukste plek van Breda om een jongerendebat te organiseren. De rode draad van het debat, aan de hand van acht stellingen, was het thema duurzaamheid. En ik moet zeggen, de leerlingen van het Markenhage, het OLV-lyceum en het Stedelijk Gymnasium hadden zich uitmuntend voorbereid.

Debatteren is een kunst die weinig Nederlanders beheersen. In Engeland en Duitsland leren kinderen op school al vanaf jonge leeftijd debattechnieken. Het gaat immers lang niet alleen om het verkondigen van je mening en die staven met argumenten. Iemand is pas begenadigd debater wanneer hij of zij reageert op de argumenten van een ander, bij voorkeur met enige humor en flair.

Dat deden ze. En ik moet zeggen dat het jongerendebat in de raadzaal aanmerkelijk meer spetterde dan tijdens een gemiddelde raadsvergadering het geval is. Daarom mijn pleidooi voor een lagere kiesgerechtigde leeftijd. Meer pubers in de politiek!

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *