Homo Humanus – di 30 jan. 2007

GroenLinks Postercampagne 1994 

Enkele weken geleden haalde de VLIP, die strijdt tegen de opkomst van de kassen in het Prinsenbeekse landschap, de voorpagina door het CDA te beschuldigen van ‘fascistoïde manipulaties’. ‘Wethouder Willems liegt’ kopte BN/DeStem vandaag, opgetekend uit de mond van actievoerder en oud-commissielid Jos van der Maas. Laat ik voor één keer de fatsoensrakker uithangen via deze open brief.

De toon van het politieke debat verhardt. Enige tijd geleden was het de Beekse belangenvereniging VLIP die het CDA beschuldigde van ‘fascistoïde manipulaties’. Deze week betitelde Jos van der Maas – nota bene zelf oud commissielid – verkeerswethouder Wilbert Willems als leugenaar. In beide gevallen gaat het om kwalificaties die mijns inziens de grens van het betamelijke overschrijden. Deze laakbare toon past niet bij het politieke debat en werkt contra-productief. Als politicus heb ik weinig behoefte nog in overleg te treden met mensen die dergelijke taal bezigen.

Van politici en bestuurders verwachten mensen terecht dat zij open communiceren en eerlijke, heldere informatie overleggen. Omgekeerd mogen wij van belangenvertegenwoordigers en individuele burgers verwachten dat zij zich in fatsoenlijke bewoordingen uitlaten, ook wanneer er een beslissing wordt genomen die hen niet welgevallig is. Zo niet, dan schaden zij niet alleen het belang waar zij zelf voor menen op te komen, maar werken zij mee aan de verhuftering van het maatschappelijke klimaat waar zo velen zich in toenemende mate terecht aan ergeren.
Selçuk Akinci

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *