Homo Congrediens – za 3 febr. 2007

GroenLinks Postercampagne 1994

Een unicum in mijn blog-geschiedenis. Vandaag ga ik live bloggen vanaf het GroenLinks-congres in de Jaarbeurs in Utrecht. Als je de pers mag geloven wordt het een spannende. Mijn inschatting zegt dat het wel mee gaat vallen.

De dag begon met de wat saaiere maar niet minder belangrijke bestuursverantwoording en de bijbehorende goedkeuring van het jaarverslag en begroting. Een stuk interessanter was al dat zojuist Bas Eickhout is gekozen tot delegatielid van GroenLinks in de raad en het congres van de EGP, de Europese Groene Partij. Jos van Dijk en Lin Tabak zijn gekozen tot afgevaardigden voor alleen het Congres van deze partij.

[update 11.12] Henk Nijhof is zojuist gekozen tot voorzitter van GroenLinks met 446 van de 659 stemmen. Patricia Colette kreeg 106 stemmen, Marcel Vissers 105.

[update 11.27] Jaap van der Haar is gekozen tot penningmeester, Jolanda Terpstra tot secretaris Publiciteit en Campagnes, Lot van Hooijdonk tot secretaris Europa en Henrike tot secretaris Partijontwikkeling. Nu hadden die het allemaal niet zo heel moeilijk omdat zij geen tegenkandidaten hadden of de tegenkandidaten zihch op het laatste moment hebben moeten terugtrekken. De enigen die het nog wel even spannend hadden, waren Nicole Bakker en Peter de Boer. Beiden opteerden voor de post Personeel en Organisatie. Uiteindelijk heeft Nicole Bakker het gewonnen van Peter de Boer met 393 tegen 212 stemmen.

[update 11.34] Henrike en Nicolle hebben in de keuze voor het vice-voorzittersschap beiden de tweede ronde gehaald. Geen van beiden had genoeg stemmen voor en absolute meerderheid. Uiteindelijk won Nicolle Bakker het met 308 stemmen van Henrike, die 304 stemmen haalde. Maar vanwege de 27 blanco stemmen had Nicole weer geen absolute meerderheid van 50% + 1. Dit resulteerde in een herstemming, waarbij alleen Nicole meedeed. Die uiteindelijk ‘won’ met 394 stemmen tegen 229 blanco. Die laatste groep ongetwijfeld bestaand uit Henrike-aanhangers.

[update 11.47] Het gaat langzaam spannend worden. Wat dat betreft is het congres zorgvuldig opgebouwd: het wordt steeds spannender. Nu wordt gepleit voor de kandidaten voor de eerste kamer. De uitslag daarvan zou al een kleine doorkijk kunnen geven in de motie die aan het einde van het congres aan de orde is, welke gaat over een partijbrede discussie over de afgelopen kamerverkiezingen en de beginselen, maar impliciet ook iets zegt over de steun die er is voor de vrijzinnig linkse koers van Femke Halsema.

[update 12.01] De eerste keuze was die voor de lijsttrekker van de Eerste Kamerfractie. De keuze was tussen Tof Thissen en Yolan Koster. Grofweg ook meteen een keuze tussen de wat progressievere en de wat behoudender vleugen van GroenLinks en alleen daarom al reuze interessant. De stemming is gewonnen door Tof Thissen met 440 tegen 237.

Presentatrice Judith Sargentini met Thof Thissen en Yolan Koster

[update 12.13] Na de pleitondes voor de overige kandidaten van de Eerste Kamerlijst begon de stemming voor de overige kandidaten. Allereerst plaats twee, waar zeven kandidaten woor waren maar die vrij makkelijk en in één ronde werd gewonnen door Britta Böhler met 358 van de 685 stemmen.

[update 12.15] De plek voor plaats drie moest wel in twee ronden worden bepaald. Tineke Strik en Leo Platvoet streden in de tweede ronden met elkaar. Het was uiteindelijk Tineke die de stemming met 442 stemmen won van Leo, die 243 stemmen behaalde. Opnieuw een doorkijkje naar later vandaag: het was Leo Platvoet die één van de voorname criticasters van de vrijzinnige koers van GroenLinks is.

[update 12.29] Plek vier, vijf en zes. Voor die plaatsen dongen in totaal tien mensen mee. In een tweede ronde streden Leo Platvoet en Yolan Koster tegen elkaar. Yolan won met 435 stemmen tegen 240 van Leo.

[update 12.31] Herman vs Leo voor plaats vijf. Een saillante stemmeng, aangezien Herman Meijer in april moest aftreden n.a.v. de Sam Pormes-affaire en Leo Platvoet juist één van de ondersteuners van Pormes was. De 367 stemmen tegen 293. Arme Leo. Hij trok zich terug uit de stemmingen. Goos Minderman werd in twee ronden kandidaat op plaats zes.

[update 12.50] Doğan Gök op plaats zeven, Floris Tas op plaats acht, Jan Laurier op plaats negen, Bas van Nugteren op tien, Jaap Roëll op plaats 11 en Attie Bos op 12.

[update 13.19] Femke heft zojuist haar speech afgesloten met de opmerking dat ze er nog steeds zin in heeft. “Wat dacht je”, reageerde ze op journalisten die zich dat afvragen. Op de zaak Ina Brouwer, waarvan vandaag bekend werd dat ze naast haar GroenLinks-lidmaatschap ook lid van de PvdA was geworden, ging ze verder niet in.

[update 13.44] Inmiddels is de actuele motie over de partijbrede discussie over de evaluatie van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De motie heeft behoorlijk kritische overwegingen die afstand nemen van de inhoudelijke koers, maar in het uiteindelijke besluit zoals gezegd niet meer vraagt dan een twaalftal regionale bijeenkomsten over beginselen en verkiezingsuitslag. Het zijn vooral de overwegingen die de laatste dagen in de media breed zijn uitgemeten als ‘intern tumult’ in de partij. De indieners hadden dat kunnen voorspellen en in die zin zijn ze ofwel naïef ofwel bewust dubbelzinnig geweest. Daarnaast geldt dat de ondertekenaars het niet allemaal met elkaar eens zijn over de overwegingen. David Rietveld bijvoorbeeld, liet mij in de wandelgangen net weten wèl te vinden dat er over de nieuwe koers veel breder gediscussiëerd moet en had moeten worden, terwijl hij het zelf met die nieuwe koers niet per definitie oneens is. Anderen, zoals Joost Lagendijk, vinden dat GroenLinks had moeten gaan meeregeren en weer anderen onderschrijven de nieuwe koers geheel niet.

Het partijbestuur lijkt een eigen alternatieve motie die oproept tot zes bijeenkomsten te hebben ingetrokken, nu de indieners van de eerste motie hun besluit in de motie hebben aangepast aan het alternatief van het partijbestuur. Dat maakt het voor veel congresgangers lastig, aangezien daarmee er nog maar één motie ligt met overwegingen die veel mensen niet onderschrijven. Die zouden, eventueel, nog blanco kunnen stemmen, maar velen zullen dat niet doen, aangezien de meeste mensen de wens van een partijbrede discussie – die overigens toch al min of meer op de agenda stond – wel delen.

[update 13.51] Femke reageert op de sprekers die zojuist voor of tegen de motie hebben gepleit. Ze gaat voornamelijk in op de argumenten die er waren om niet te gaan onderhandelen: 1) we hebben met de verkiezingen verloren; 2) de afstand tot het CDA is te groot; en 3) als het CDA al niet wilde luisteren naar een SP van 25 zetels, dan al helemaal niet naar een GroenLinks met maar 7 zetels. Dat is ook zo in het strategisch beraad besproken, waar naast de Tweede Kamerfractie ook Eerste Kamerfractie, Europese fractie en Partijbestuur zijn vertegenwoordigd.

[update 13.53] De stemming over de enig overgebleven motie is geweest en een overweldigende meerderheid heeft voor en partijbrede discussie gestemd. Terecht, maar ik ben toch benieuwd of al deze mensen de overwegingen in de motie ook delen. Dat is een leuke vraag voor de gesprekken in de wandelgangen zodadelijk. Daarover later meer. Inmiddels is het congres gesloten en volgt zo het middagprogramma met workshops en campagnebijeenkomsten. Vooralsnog kan ik afsluiten met deze beroemde zin: dit was Selçuk Akinci, live vanaf het 24e partijcongres van GroenLinks in de Jaarbeurs in Utrecht.

[signing off]

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

12 gedachten over “Homo Congrediens – za 3 febr. 2007”

 1. Wordt er op het congres ook iets gezegd over het feit dat Ina Brouwer net openlijk lid is geworden van de PvdA?

  [sÇ: Tsja. Ik geloof dat ze onze partijen bijelkaar wil brengen. Dus wordt ze van twee partijen lid. Helaas laat GroenLinks geen dubbellidmaatschap toe en de PvdA volgens mij ook niet. Volgens mij gaat Femke er zo op reageren.]

 2. Ik kon er in de statuten van Groenlinks niets over vinden, en de PvdA heeft die regel meen ik alleen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders. Hou je ons op de hoogte?

  [sÇ: je hebt gelijk, ik heb inmiddels de tijd genomen om de statuten er op na te slaan, een gewoon lid kan lid worden van een andere partij. Daarnaast kan het bestuur officiëel niet eens weten dat iemand ook lid is van een andere partij. Dus het lidmaatschap kan opgezegd worden indien GroenLinks-leden namens een andere partij volksvertegenwoordiger worden als op dat niveau ook een GroenLinks-vertegenwoordiging bestaat.]

 3. Ik vond het best spannend, maar het was dan ook mijn eerste keer op t congres….

  [sÇ: als lid mag ik deze spanning elk jaar meemaken. Politiek is een achtbaan]

 4. Het probleem van GroenLinks is een imagoprobleem. In de ogen van de kiezer is het een partij van de elite en niet van de gewone man. Ik vrees dat Femke dat imago ook enigszins belichaamt. Jan Marijnissen bezorgt de SP wel het imago van de gewone man en dus zetelwinst. Iets wat Wouter Bos evenmin lukt.

  [sÇ: het helpt ook niet als er binnen je partij constant mensen zijn die roepen dat we te elitair zijn en daarna daarover een partijbrede discussie willen gaan opzetten. Interne partijdemocratie maakt het imago nu eenmaal elitair.]

 5. Ik vond het ook reuzespannend, of eigelijk is het woord spannend niet juist. Inspannend, wellicht? Selçuk, het was leuk je een keer in het echt te ontmoeten en als Patrick dat GLweb nou eens van de grond trekt dan zie ik je daar wellicht weer eens.

  P.S.: Lees je je woordenbrei van gister nog ff na op typfouten? Dan mag je deze PS daarna weg-editten… ;-)

  [sÇ: insgelijks. Dus tot binnenkort. En euh… ik geloof dat de meeste tikfouten er nu wel uit zijn. Leuke plugin voor WordPress: spellingscontrole?]

 6. Leuk zo’n live verslag. Ik lees het natuurlijk na afloop, maar het geeft goed weer wat er zoal gebeurde.
  Ik wil – als één van de indieners van de motie – nog wel een toelichting en een commentaar geven.
  Wij zijn niet naief, noch bewust dubbelzinnig geweest. Wij willen simpelweg een brede discussie in de partij over koers, imago en partijcultuur. En dat willen we uit een aantal overwegingen. Die vastleggen in een besluit zou raar zijn, want we willen éérst dat debat.
  Je observatie – dat verschillende indieners, verschillende motieven hebben – is natuurlijk juist. Dat geldt vrijwel altijd bij voorstellen op een congres. Echter je haalt daarbij Joost Lagendijk aan en de discussie over deelname aan de formatie. En daar ging die motie absoluut niet over en Joost was ook geen mede-ondertekenaar van de motie.

  [sÇ: Welkom Paulus. Joost heeft dan wellicht wel niet ondertekend, de meest actuele lijst met ondertekenaars heb ik volgens mij niet eens, maar hij heeft wel degelijk de pleitronde voor de motie gebruikt om zijn kritiek te uiten. Daarbij vond hij het uitblijven van formatiedeelname het voorname argument. Hoewel het maar zijdelings met de motie te maken had (er zijn ondertekenaars die er ook zo over denken en dit in de wandelgangen gebruiken als één van de overwegingen in hun ‘gestapelde’ kritiek), was het wel degelijk een belangrijk element in de discussie.]

 7. Oh, ik hoop de spanning vanaf dit jaar ook jaarlijks mee te maken. Meebeslissen in het democratische interne partijproces is nog niet zo lang geleden voor mij toch een van de redenen geweest om lid te worden.

  [sÇ: en ik maar denken dat je bedoelde dat je het virtueel had meegemaakt, maar je was er echt. Ik was die jongen met die laptop die de hele tijd zat te tikken achter de perstafel.]

 8. Leuk zo’n live-verslag! Zal ik volgende keer zelf nog wel live gaan? Zien ze me thuis ook nog eens…

  Om nog maar eens te onderstrepen dat de motie en de evaluatie een te wijde zak is: ik heb juist alleen maar vóór gestemd, omdat ik wil evalueren hoe GL met kansen op invloed (en de bijkomende gratis publiciteit) omgaat. Joost Lagendijk (en eerder Jos van der Lans in Buitenhof) wist wat mij betreft prima te verwoorden wat er gevoeld wordt.

  Ik heb daarentegen juist absoluut géén behoefte om de discussie nog maar weer eens te richten op de pas vastgestelde koers. Het zal in de evaluatiebijeenkomsten zaak worden de volgende 3 discussiepunten wél zo snel mogelijk te scheiden en bij de aftrap eerst te inventariseren wie het waar over wil hebben:
  1. Toch maar weer sociaal-behoudend? (Maar wat win je daarmee terug? Of jaag je daarmee vooral de kiezers weg die we net gewonnen hebben? Want we hebben wel degelijk ook veel gewonnen, als je de moeite neemt dieper in de cijfers te duiken…..)
  2. Groener? (De inhoud was al goed, alleen was het ook voldoende campagne-speerpunt? Makkelijk praten nadat Al Gore de geesten heeft gerijpt…..)
  3. Kansen op invloed en medebesturen beter benutten. (Niet zo bang zijn. Zowel “meedoen” als “breken” (bv. moeten uitleggen dat misschien de richting wel goed was, maar de stappen te klein kan) kunnen prima “permanente campage-moment” zijn, die laten zien dat GL er ís.
  Verder zou ik het wel eens willen hebben over de partij-interne ‘infrastructuur’ tijdens de formatie. Er is dan weliswaar een strategisch beraad, maar je kunt achteraf zien dat tenminste twee geledingen daaruit achteraf afstand nemen van de uitgezette koers. En dan nog de vraag hoe je de leden meer bij bij dit proces kan betrekken. Bij de CU zijn ze bijvoorbeeld niet te benauwd voor een webdiscussie over deelnemen of niet. Niet dat dat nu leidend voor een besluit moet zijn, maar je kan in ieder geval je ei kwijt. Van de standaard-persberichten die ik nu zelf als reactie kreeg op mijn ingezonden mails n.a.v. juist diezelfde persberichten knap ik in ieder geval niet op maar af…..

  Greeetz, Peter

 9. Aan Micha Boon: lijkt me een goed idee om je PS ‘weg te editen’ dan zijn daarmee weer twee typefouten verdwenen uit de woordenbrij.
  Sorry, even niks beters te doen.

  [sÇ: Normaal is ze best wel aardig.]

 10. Dat de motie erg multi-interpetabel was is duidelijk. Mijn reden om voor te stemmen (en bij de laatste lijst van indieners te zitten) is dat ik juist wil dat er eens naar het communicatie en campagne beleid wordt gekeken. Dus niet alleen goedbedoelde goed georganiseerde campagnes houden, maar ook beter nadenken over waarom mensen op welke partij stemmen en je campagne strategie daarop aanpassen en dat allemaal begrijpbaar voor iedereen (alleen een echte insider begrijpt de EKOnomie)

  [sÇ: Het was sowieso al de bedoeling de verkiezingen en dus ook de campagne nog uitgebreider te evalueren. Gezien de Provinciale verkiezingen was dat even uitgesteld. Alleen lees ik uit jouw reactie dat jij je conclusie al hebt getrokken.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *