Raadsvergadering – do 30 okt. 2003

Één van mijn vaste activiteiten op de donderdag is het schrijven van een column voor het radio-programma Een Robbertje Bartol op Omroep Brabant. Voordat ik in de politiek zat werkte ik als redacteur voor dat programma. Na mijn aanstelling als raadslid kreeg ik wekelijks zo’n drie minuten aangeboden voor een radio-column.

Op verzoek van programmamakers Rob Bartol en Eefke Boelhouwers ging mijn column deze keer over Henk Krol van de Gay-krant. De afgelopen maanden heeft dit blad allerlei onthullingen gedaan over hooggeplaatste Nederlanders die sex zouden hebben met minderjarige jongens. Maar steeds meer leek het erop dat deze verhalen schromelijk overdreven of zelfs helemaal verzonnen waren. Henk Krol werd in de column dan ook niet gespaard. Een redelijk pittig column waar, op het laatste moment en in goed overleg nog een korte passage is geschrapt. Want bij Een Robbertje Bartol zijn ze doorgaans wat bedachtzamer dan in Huize Krol. Toch?

’s Avonds stond er een raadsvergadering op het programma. In het vragenuur kwam onder meer de fietsbrug bij Prinsenbeek aan de orde. Deze brug heeft geen normale hellingbaan, maar in plaats daarvan roltrappen. De buurt was altijd al tegen deze roltrappen en ook GroenLinks-collega Ben de Roos had al vanaf het begin van de plannen bedenkingen bij die fietsbrug. Nu de brug er eenmaal staat blijkt deze inderdaad onhandig en gevaarlijk. In het vragenuur wilde Ben verantwoording van het college. Wethouder Niederer gaf echter geen antwoord, omdat de buurt een kort geding had aangespannen dat de volgende dag voor de rechter zou komen. Het enige dat hij kwijt wilde was dat het eigenlijk Rijkswaterstaat was die de brug had aangelegd. Dat de gemeente destijds meegewerkt heeft aan het ontwerp en de aanleg vertelde hij er voor het gemak maar niet bij.

Één van de andere punten op de agenda waren de aanpassingen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Deze hele zaak was eerder al besproken in de commissie Algemene Zaken (zie web-log do 17 okt. 2003). In de raad was de stemming niet anders: alle partijen, behalve GroenLinks en de SP waren tegen de strengere APV-regels. Zelfs de PvdA heeft tegenwoordig geen problemen meer met regels waarbij onschuldige burgers de dupe kunnen worden van de te harde aanpak van de politie. En de VVD, toch de partij van de vrijheid, was ook niet te overtuigen van de onacceptabele vrijheidsbeperking die de nieuwe regels in de APV tot gevolg hebben. Breda is weer een stapje dichterbij een politiestaat.

Het laatste punt op de agenda was het punt ‘Nevenfuncties van de gemeentesecretaris’, op de agenda gezet door GroenLinks. Aanleiding was een commissariaat dat gemeenterecretaris Ouwerkerk had aangenomen bij een bouwbedrijf in Roosendaal (zie web-log wo 16 okt. 2003, vr 18 okt. 2003 en vr 24 okt. 2003). De gemeentesecretaris had zijn functie al neergelegd nadat de hele Bredase politiek afkeurend op zijn nevenfunctie had gereageerd. Maar wij wilden juist het college tot verantwoording roepen: het waren immers Burgemeester en Wethouders die de gemeentesecretaris toestemming voor zijn nevenfunctie hadden gegeven. Na een pittig debat over de handelswijze van het college diende GroenLinks een motie in waarin stond dat snel een verordening moest worden opgesteld waarin precies staat wanneer het college de raad moet inlichten als een ambtenaar een gevoelige nevenfunctie wil bekleden en wanneer het college hier toestemming voor moet geven. Het college bood ook min of meer excuses aan. Of, zoals de Burgemeester het zei: “zo doen we het nooit meer”.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *