Nieuwjaarszang – wo 5 jan. 2005

Was de avond ervoor gereserveerd voor de eerste algemene ledenvergadering van GroenLinks Breda (dit simpelweg omdat het in afdelingsverband bespreken van de congresstukken vanwege de deadline geen verder uitstel meer duldde), waar in aanwezigheid van landelijk voorzitter Herman Meijer onder meer de migratievisie van GroenLinks besproken werd, op woensdag werd ik verrast door een andersoortig telefoontje dat te maken had met GroenLinks.

Of ik erover wilde nadenken mezelf kandidaat te stellen voor het partijbestuur. Het telefoontje overviel me en de eerste cynische gedachte die me te binnen schoot is dat ik waarschijnlijk op een lijst stond van allochtonen die het binnen de partij nog niet verbruid hadden. Voordat deze opmerking echter verkeerd begrepen wordt: zo’n lijst bestaat er binnen GroenLinks niet. Overigens werd ook meegedeeld dat, als ik het in overweging zou willen nemen, ze al meteen een afspraak voor de week erop wilden plannen. En zo geschiedde.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *