Homo Aegrotus- za 12 aug. 2006

“Het macabere resultaat van een gestoord idee van vooruitgang.” Zo noemde het Vaticaanse L’Osservatore Romano vorige week het besluit van de EU om voorlopig wèl gewoon door te gaan met de financiering van stamcelonderzoek. Waar haalt de spreekbuis van de paus in vredesnaam het lef vandaan?

Het argument van Bush, Paus en consorten is dat onderzoek met stamcellen van embryo’s immoreel is. Die embryo’s, de restproducten van reageerbuisbevruchting, worden nu bewaard in grote diepvriezers en zullen, als straks de diepvries vol is, ongetwijfeld in de hakselaar verdwijnen, net als vele overbodige kuikentjes in de bio-industrie. Niet het mooiste karaktertrekje van onze westerse beschaving.

Dan kun je er maar beter iets nuttigs mee doen. Stamcelonderzoek kan in de toekomst het leven van miljoenen mensen draaglijker maken. Wellicht vindt de paus dat immoreel, maar levens redden staat in mijn woordenboek nog altijd als positief aangeschreven.

Maar ongetwijfeld heeft de katholieke kerk ook dit maal weer het morele gelijk aan haar zijde. Zij vindt dat embryo’s geen object van onderzoek mogen worden. Het leven is immers heilig. Net als tijdens de onder auspiciën van het Vaticaan georganiseerde kruistochten. En net als toen Pius XII weigerde de jodenvernietiging te veroordelen. Moreel gezien draait de zon nog altijd rond een platte aarde. Zo plat als de morele diepgang van het Vaticaan zelf.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

3 gedachten aan “Homo Aegrotus- za 12 aug. 2006”

  1. Men kan menig avond vullen met gesprekken over het al dan niet gebruiken van stamcellen van embryo’s. Vanaf welk punt af is zo’n hoopje cellen een mens? Wie bepaalt dit. Hoe ga je om met deze cellen. Met dit mensje in wording? Moet het persé met stamcellen van embryo’s gebeuren? Zijn de stamcellen uit de navelstrengen bij de geboorte niet voldoende? Ik zelf werk in de medische wereld en professioneel gezien zeg ik dat stamcelonderzoek hard nodig is. Dat deze onderzoeken in de toekomst veel levens zullen redden.
    Maar ik ben ook een moeder, een moeder die reeds twee kinderen verloor en mijn hart zegt dat embryo’s mensjes in wording zijn en dat men daar niet licht mag mee omspringen. Het leven is zo kostbaar.

  2. @Anne: Het leven is inderdaad zeer kostbaar. Juist daarom ben ik zo’n voorstander van stamcelonderzoek. Een goede vriend van mij zou zijn levenskansen een stuk zien toenemen als het stamcelonderzoek iets verder was geweest.

    @Mickey: het zijn jouw woorden die ik herhaal: “Hoezee hoezee, rechts en christen weg ermee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *