Homo Posterus – ma 21 mei 2007

Toekomst-discussie

Waar gaan we naar toe met GroenLinks? En vooral: hoe gaan we een antwoord vinden op die vraag? Daar ging het over tijdens de tweede bijeenkomst van de commissie Van Ojik. Of liever, ‘Project 2008’. Want hoewel we de tweede vraag al ergens deze zomer beantwoord moeten hebben, zal het antwoord op vraag één pas op het congres van 2008 helemaal duidelijk zijn.

De in totaal dertig koppen tellende commissie is opgedeeld in drie begeleidingspanels, die zich bezighouden met respectievelijk beginselen, strategie en partijorganisatie. En de begeleidingspanels hebben als doel om een interne discussie te entameren over het hen toegewezen thema. En daarna hebben zij als doel om daaruit conclusies te destilleren, die een richting geven aan een nieuw beginselprogramma, een strategische visie en een moderne partijorganisatie. Of die wellicht zelfs verschillende richtingen aangeven, waaruit het congres dan uiteindelijk weer kan kiezen.

Zelf zit ik in het panel ‘partijorganisatie’. Dat betekent dat we ons onder andere bezig moeten houden met de vraag hoe individuele leden meet inbreng kunnen leveren in de organisatie. En met de vraag of onze huidige organisatiestructuur nog wel helemaal aansluit bij de veranderende wereld, waarbij er naast een fysieke werkelijkheid ook nog een digitale werkelijkheid is die mensen in staat stelt om op afstand samen te werken, denken en beslissen. En nog spannender: hoe combineer je die twee werkelijkheden.

Helemaal leuk wordt het wanneer je je de volgende paradox realiseert. Want het is onze ambitie om de discussie over de partijorganisatie op een moderne manier te voeren, op verschillende niveaus en met verschillende werkelijkheden. Dus met onze voorgenomen werkwijze nemen we eigenlijk al een voorschot op de manier waarop we de partij straks zouden kunnen organiseren.

We hebben zelf de eerste stap genomen, door samen in een wiki te gaan werken.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Eén gedachte over “Homo Posterus – ma 21 mei 2007”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *