Homo Salvus – do 14 febr. 2008

stadhuis Breda

Ik mocht van de logopediste eigenlijk nog niet zoveel praten. „Doe maar alsof je in de ziektewet zit”, zei ze. Ik had dus besloten al mijn werkzaamheden dan maar op therapeutische basis op te pakken. Vanavond was het raadsvergadering.

Gelukkig hoefde ik, nog steeds zwak van stem, niet uitgebreid het word te voeren. Slechts twee punten hoefde ik te behandelen: de erfgoednota en het nieuwe volksgezondheidsbeleid.

In dat nieuwe beleid zijn de speerpunten onder meer het voorkomen van roken, overmatig alcoholgebruik en seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat juist ik namens onze fractie voordvoerder was, was dan ook pure poëtische rechtvaardigheid.

Ik deed de wethouder het voorstel om van gemeentewegen maar gratis condooms uit te delen, bijvoorbeeld via scholen. Het is een typisch GroenLinks-punt dat ook in andere gemeenten en landelijk wordt uitgedragen. De bijna 78-jarige en vertrekkende wethouder Schoenmakers reageerde op dat voorstel opvallend positief.

Dat in tegenstelling tot de burgemeester, die mijn slotopmerking „als we dan toch dingen gratis maken, eerst rijen, dan fietsen”, refererend aan een eerder voorstel om de fietsenstallingen gratis te maken, iets te onparlementair vond.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *