Homo Coepiens – wo 28 mei 2008

Idealen

Geïnspireerd door het gedachte-experiment van Simon heb ik, geheel onbevangen, in WordPerfect een blanco document geopend. Stel dat ik een beginselprogramma moest schrijven, waar zou ik dan als eerste mee beginnen? Net als Simon gebruik ik de naam Progressief Links, maar in tegenstelling tot Simon doe ik dat met spatie, aangezien GroenLinks destijds als formatie ook een spatie in de naam had.

 • Progressief Links is een politieke formatie die streeft naar een wereld waarin mensen vrij zijn zich te ontplooien en om hun leven in te richten zoals zij dat wensen, waarin kennis vrij toegankelijk is, waarin de politieke macht gelijkelijk onder mensen is verdeeld en iedereen voor de wet dezelfde rechten en plichten heeft.
 • Progressief Links streeft naar een dynamische, duurzame economie, waarin mensen vrij zijn economische activiteiten te ontwikkelen en waarbij uitbuiting (van mensen en dieren) en uitputting (van natuurlijke bronnen) worden tegengegaan.
 • Progressief Links streeft naar een wereld waarin iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg en onderwijs en waarin iedereen is verzekerd van een bestaansminimum waarmee voorzien kan worden in voldoende voedsel en woonruimte.
 • Progressief Links streeft naar een wereld waarin natuurgebieden en diersoorten met respect worden behandeld en beschermd, omwille van het ecologisch evenwicht en de soortenrijkdom.
 • Progressief Links streeft naar een wereld zonder geweld, waarin culturele openheid, tolerantie en waardering leidraad zijn voor het handelen van landen, overheden en mensen.

Vervolgens heb ik de doelstellingen van GroenLinks uit het beginselprogramma 1992 er nog eens bij gepakt.

De doelstellingen van Groen Links zijn:

 • een democratische rechtsstaat, waarin individuele vrijheid en de vrijheid van organisatie gewaarborgd zijn en alle ingezetenen gelijke politieke rechten hebben;
 • een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht, in het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn;
 • een rechtvaardige verdeling van macht, kennis, bezit, arbeid en inkomen, zowel in Nederland als op wereldschaal;
 • het recht van leder mens op een behoorlijke bestaanszekerheid, goede huisvesting en toereikende gemeenschapsvoorzieningen;
 • verzet tegen uitbuiting en onderdrukking van groepen en volkeren.

Wat me als ik de teksten naast elkaar leg in eerste instantie opvalt, is dat bij de doelstellingen van GroenLinks niet direct gesproken wordt over de inrichting van de economie en ook geen uitspraak wordt gedaan over een economisch systeem of model. Ook wordt er in de doelstellingen van GroenLinks niet gesproken over vrede en veiligheid, over culturele of mondiale verhoudingen anders dan economische, en over dierenrechten. In mijn tekst wordt daarentegen weer niet gesproken over de verdeling van bezit, arbeid en inkomen, anders dan het recht op een bestaansminimum.

Overigens, het uitgangspuntenprogramma van GroenLinks uit 1992, spreekt in de verdere uitwerking wel degelijk over de economie en over vredeskwesties. Het woord dier komt opvallend genoeg nergens terug in het uitgangspuntenprogramma.

Auteur:

Dutch local politician for the environmentalist party GroenLinks, tends to be serious at times but usually has a slightly absurd and overall happy and sunny mental disposition.

6 gedachten aan “Homo Coepiens – wo 28 mei 2008”

 1. Op jouw beginselprogramma zou je mijn stem krijgen.

  (als je Femke maar niet als lijsttrekster neemt, het gaat ook om de persoon achter de boodschap, nietwaar?)

  [sÇ: ik ben hartstikke dol op femke.]

 2. Ik heb met Femke in de bus door ’t land gereden (nog bedankt, Selçuk!) en ben sindsdien in een constante staat van devotie.

  [sÇ: de volgende keer moeten we tom ook maar uitnodigen als gastblogger.]

 3. Wicked!

  Een aantal punten vind ik heel mooi geformuleerd, bv het paar uitbuiting/uitputting. Maar een aantal dingen zou ik nooit zo doen: zeggen dat je als politieke partij wilt dat mensen culturele openheid (de betekenis waarvan mij volslagen onduidelijk is), tolerantie en waardering tot leiddraad van handelen maakt is niet liberaal, maar paternalistisch!

  [sÇ: ik snap je opvatting. in eerste instantie ging het me erom dat landen -de overheid dus- hun internationale beleid (mede) op deze uitgangspunten baseren. eenmaal opgeschreven vond ik dat mensen niet in dat rijtje mochten ontbreken. als politieke partij kun je best een opvatting hebben over hoe je hoopt dat mensen zich tot elkaar -de maatschappij- verhouden, zonder dat dit direct paternalistisch hoeft te zijn. een voorbeeld: wij streven er als politieke partij toch ook naar dat mensen milieuvriendelijk gedrag vertonen. deels dwingen we dat economisch af door het marktmechanisme in te schakelen en vervuilende producten meer te belasten. maar we willen daarnaast ook ‘bewust gedrag’ van consumenten, onder andere door voorlichting.]

 4. Ik kan helaas het beeld van een hoog-zwangere Femke op verkiezingscampagne, met sigaret in de mond, achter de campagne bus niet loslaten. Tevens vind ik haar in de kamer geen sterke spreker. Wel vind ik haar toegewijd, goed ingelicht, en consequent. Dus ik ben geen fan van haar als partijleider (sterker nog, ik overweeg niet op GroenLinks te stemmen door haar) maar ik vind haar wel een goede GroenLinkser. (Volg je het nog?)

  [sÇ: prima te volgen. en ieder z’n smaak, moeten we maar denken.]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *